0 k porovnání

Zemědělská půda jako investice. Vyplatí se?

15.9.2020 - Nejen stavební parcely či pozemky výhledově určené k zastavění jsou vhodnou investicí. Také dobrá zemědělská půda může být zajímavým investičním záměrem, který bude přinášet každoroční zisk. A navíc neztratí svoji hodnotu.

V poslední době nabízejí různí zprostředkovatelé vlastníkům zemědělské půdy její odkoupení za "výhodných podmínek."  Tisíce vlastníků dostává již mnoho let písemné seriózně znějící nabídky, které slibují rychlé vyřízení transakce a výhodnou cenu. Vlastníkům půdy, kteří na ní sami nehospodaří a nemají podrobné informace o cenách, to může připadat jako velmi lukrativní obchod. Není tomu tak. Ve skutečnosti může být nabízená cena nízká.

Sedlák půdu neprodává
Toto známé rčení stále zaznívá z úst mnoha vlastníků, kteří získali v restitucích zpátky svou půdu. Často ji pronajímají místním zemědělským závodům a družstvům. Pokud však nemovitost i se všemi polnostmi zdědí městský člověk, nebo takovou nemovitost zakoupíte k rekreaci či stálému bydlení, jsou tu dvě možnosti, jak s ní dále nakládat.

Buď ji dobře prodat a zisk použít podle svého uvážení. Nebo ji držet dál jako investici s tím, že roční nájem od místních farmářů je zajímavým příspěvkem do rodinné pokladny. Zemědělská půda jako investice se totiž vyplatí. V příštích letech se může dokonce výrazně zhodnotit.

Proč investovat do zemědělské půdy
Ceny zemědělské půdy jsou v porovnání s jinými vyspělými zeměmi stále velmi nízké. Každým rokem se cena zvyšuje průměrně o deset procent. I v delším časovém horizontu se dá očekávat stálý vzestup. Jedním z dokladů této prognózy je fakt, že ani při poslední světové krizi cena zemědělské půdy, na rozdíl od jiných typů nemovitostí, vůbec neklesla. Proto se předpokládá, že i při podobných ekonomických problémech v dalších letech si půda svou cenu udrží. V průběhu let může navíc její hodnota vzrůst například zlepšením bonity melioracemi a podobnými zásahy.

Jedním z možných rizik této investice je obava, že bude změněn systém dotací a že novela zákona o zemědělské půdě posílí institut předkupního práva ve prospěch zemědělců, kteří na půdě pracují – tedy mají ji v současné době v pronájmu neboli pachtu.

Kritéria ovlivňující tržní cenu pole
Jeden hektar zemědělské půdy se prodává v rozmezí od 150 do 400 tisíc korun. Existuje úřední cena, která naznačuje kvalitu pozemků. Skutečná tržní cena ale může být několikanásobně vyšší. Vliv na to má především kvalita pozemků z hlediska zemědělské produkce, podmínky pachtovní (dříve nájemní) smlouvy se současným uživatelem, druh pozemku (orná půda, travní porost apod.), poloha pozemků v krajině a lokalitě, celková výměra, počet samostatných pozemků, jejich tvar a přístup k nim.

Roli hraje také konkurence kupujících v dané lokalitě. Půdu skupují i velcí investoři, kteří mohou nabídku kupujícího přeplatit.

Zemědělská půda se běžně prodává s uzavřenou pachtovní smlouvou. Proto je nutné při uzavírání nových pachtovních smluv dbát na jejich kvalitu. Špatná smlouva může prodej půdy zkomplikovat, či snížit její cenu.

 

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: phone: