0 k porovnání

Zelené střechy s podporou Nová zelená úsporám

17.6.2019 - Střecha, pokrytá zelení, se stále častěji vyskytuje i v naší zemi a má nesporné výhody. Že je to účinné opatření i z hlediska životního prostředí, dokládá fakt, že ve studeném podnebí Islandu, Skandinávie, Kanady, USA, ale i v teplém podnebí Tanzanie, ozeleňují střechy již více než sto let.

Zelená střecha znamená trávu a rostliny
Zelená střecha je částečně nebo zcela pokrytá vegetací a půdou, nebo pěstebním substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Střecha také může obsahovat další vrstvy, jako například kořenovou bariéru, odvodnění a zavlažování.

Zatravněné střechy mají důležité vlastnosti, které se projevují jak v domě, tak v okolním prostředí. Zlepšují mikroklima, snižují náklady na vytápění, omezují hluk a zlepšují tepelnou izolaci, optimalizují zadržování a následné využití dešťové vody, chrání střechu proti UV záření, a tak prodlužují její životnost, a navíc snižují množství částic prachu a oxidu uhličitého v ovzduší.

Také proto výstavbu zelených střech podporuje stát v rámci programu Nová zelená úsporám, a to v současné době částkou 500 Kč/m2.

Každá střecha se dá zatravnit
Ideální jsou ploché střechy se sklonem do 5°. Ale i ostatní střechy s větším sklonem lze zatravnit. U střech s velkým sklonem (20° až 40°) jen musí být substrát zajištěn proti sesuvu.

Pro budování zelených střech se hodí jednoplášťová střešní konstrukce. Konstrukce střechy je od konstrukce zatravnění střechy oddělená dělicí, dilatační a ochrannou vrstvou proti prorůstání kořínků. Vlastní vegetační vrstvu tvoří drenážní vrstva (keramzit, kuličky z polystyrenu, prostorová rohož), filtrační vrstva (syntetická textilie, minerální nebo skleněné rohože), hydroakumulační vrstva (rašelina nebo tuhé minerální desky) a vrchní vegetační vrstva.

Co lze na střeše pěstovat
Pro to, jakou zeleň zvolíte, je důležitá únosnost střechy. Při únosnosti 60–300 kg/m2 lze využít mechy a koberce trávy, kde je nutná tloušťka substrátu 3–6 cm. Vhodné jsou také trvalky, skalničky, tráva, plazivé a suché rostliny, které snesou extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu. Ty potřebují tloušťku substrátu 15–20 cm.

Opravdovou zahrádku lze realizovat na střešních konstrukcích, které mají únosnost až 1000 kg/m2. Tam je možné použít zeminu v tloušťce 1 až 1,3 m, která je vhodná pro vytvoření zahrady s použitím květin, keřů a nízkých stromů.

Střechu tedy můžete nejen zatravnit, ale přidat jí i rekreační a obytnou funkci. Může simulovat malou zahrádku pro pěstování květin a zeleniny, která vám dosud chyběla, šířit vůni a stát se ideálním místem vašeho letního odpočinku.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: phone: email: