0 k porovnání

Zateplení starého domu. Jakých chyb je dobré se vyvarovat?

11.6.2019 - Dům, postavený z plných cihel, škvárobetonových tvárnic, plynosilikátových bloků, nepálených cihel nebo kamene, je užitečné zateplit. Jeho zateplení je však složitější, než u nových staveb.

Často se totiž jedná o kombinaci různých materiálů. Jednak se v minulosti používaly materiály, které byly právě na trhu (a nebyl takový výběr), nebo ty, které byly pro majitele domu dostupné a cenově přijatelné, včetně například starých cihel z rozbořeného objektu. Tyto typy starého zdiva mají velmi dobrou akumulační schopnost a dokážou rychle pojmout, jak teplý, tak studený vzduch ze svého okolí. Nezateplené staré zdivo tak do sebe akumuluje v zimním období chlad a v létě horký vzduch.

Pozor na vlhkost
Nejprve je třeba zbavit se vlhkosti. Musí se odstranit odvlhčením a hydroizolací. Pouze na vysušenou stavbu je možné aplikovat nějaký druh kontaktního zateplení.

Vnější izolace je efektivnější
Vnitřní izolace není ideální ani pro staré domy. Sice zamezíte úniku tepla z místnosti, ale nezabráníte promrzání zdiva. Konstrukce stěn totiž zůstane od interiéru oddělena izolací, a tak nedokáže akumulovat teplo. Interiér se rychle ohřeje a stejně rychle prochladne. Navíc v oblasti mezi izolantem a zdí dochází ke srážení vodních par, což může mít za následek tvorbu plísní. V případě vnější izolace se bod mrazu nachází u vnějšího okraje zdi. Nedochází k promrzání zdiva a veškeré teplo zůstává uvnitř domu.

Nechte si spočítat sílu tepelné izolace
Odborníci doporučují nepouštět se do zateplení starých domů amatérsky. Nechte si odborníkem spočítat sílu tepelné izolace a průchodnost vodních par izolací. Izolační materiál se vybírá především podle jeho tepelné vodivosti. Tu udává součinitel tepelné vodivosti, který najdete na informacích k daným materiálům. Čím je jeho hodnota nižší, tím lepší má daný materiál tepelně-izolační vlastnosti.

Kontaktní systémy
Kontaktní systém uplatňuje aplikaci izolačního materiálu přímo na zeď domu. Proto je třeba vybrat takový, který je schopen dobře propouštět vodní páry. Na starý dům se dobře uplatní izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy, minerální vlny nebo ekopanely z lisované slámy. Polystyrénové desky nejsou vhodným řešením.

Provětrávaná fasáda
Kontaktní zateplení se však může aplikovat pouze na dokonale vysušený a stabilizovaný objekt. Pokud tomu tak není a majitel není schopen to zajistit, doporučuje se bezkontaktní zateplení. To se realizuje formou tzv. provětrávané fasády.

Izolační materiál se instaluje na konstrukci, která je ukotvena ke zdi domu. Mezi vlastním zdivem a izolací tak zůstane malá mezera, která účinně odvětrá vlhkost z konstrukce.

Z ekonomického hlediska je nejpodstatnější výhodou zateplení velká úspora nákladů na vytápění. Navíc správně provedené zateplení chrání zdivo před promrzáním, a prodlužuje tak životnost konstrukce domu.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: