0 k porovnání

Vklad do katastru nemovitostí - jak probíhá, na co nezapomenout

29.4.2019 - Pokud kupujete nemovitost, celý smluvní vztah je třeba zakončit návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Teprve tehdy, když je nový vlastník zapsán v katastru nemovitostí, je transakce ukončena a vy se můžete právem považovat za majitele vysněného domu.

Kdy a kdo návrh podává
Navrhovatelem může být podle zákona jeden účastník koupě, tedy prodávající nebo kupující, případně účastníci všichni. Kdo to bude, se obvykle stanoví v kupní smlouvě. Odborníci z oblasti práva i veřejné správy doporučují, aby se navrhovateli stali kupující i prodávající. Návrh na vklad je proto ideální společně podepsat hned při podpisu kupní smlouvy.

Jak je možné návrh podat
Návrh musí být na předepsaném formuláři Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Podpis na formuláři nemusí být úředně ověřen. Cena návrhu je 1000 Kč.

Podat jej můžete poštou, osobně, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Při elektronickém podání je třeba dát pozor, aby přílohy byly v příslušném formátu a byly opatřeny elektronickým podpisem. 

K vyplněnému formuláři je třeba přiložit další dokumenty. Je to především vkladová listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru (například kupní smlouva). Pokud je třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, musí být přílohou geometrický plán. Dále to pak mohou být plné moci, pokud se necháte zastupovat, výpis z obchodního rejstříku, jestliže nemovitost kupujete jako právnická osoba, či další dokumenty, jejichž seznam najdete na stránkách katastrálního úřadu.

Průběh řízení na katastru
Katastrální úřad je podle nového občanského zákoníku od r. 2014 povinen vyrozumět účastníky řízení, tj. kupujícího i prodávajícího, že návrh byl doručen. Vyrozumění se provádí poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo SMS. Účelem je zamezit podvodným změnám v katastru, o nichž by skuteční vlastníci nebyli informováni. 

Následující den úřad vyznačí v katastru tzv. plombu, která oznamuje, že daná nemovitost je dotčena změnou a že probíhá řízení.

Účastníci mají dvacet dnů na to, aby v případě podvodného návrhu vyrozuměli katastr. Pokud tak neučiní, úřad po uplynutí této lhůty pokračuje v řízení. Rozhodnout musí do 30 dnů. Pokud úřad shledá vše v pořádku, zašle účastníkům potvrzení o provedení vkladu.

Co dělat v případě zamítnutí návrhu
Pokud katastrální úřad shledá na návrhu vady, může jej zamítnout. Odstranitelné vady jsou většinou v návrhu (např. neověřený podpis, nezaplacený správní poplatek). Úřad stanoví lhůtu, do kdy je třeba chyby odstranit. Neodstranitelné vady se vyskytují většinou v kupní smlouvě a úřad pak může navrhnout zastavit řízení. V této chvíli je lepší návrh vzít zpět, vše opravit a podat ho znovu.

Aby zápis práv nového vlastníka do katastru nemovitostí proběhl bez problémů, je vhodné nechat si kupní smlouvu a návrh na vklad alespoň zkontrolovat odborníkem. Lepším řešením je však využít pro jejich vypracování služby realitní kanceláře či právníka.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: fullname: phone: lname: