0 k porovnání

Úloha stavebního dozoru při stavbě nemovitosti

19.8.2019 - Stavební dozor má přesně stanovené úkoly před zahájením stavby, v průběhu výstavby, po dokončení stavby, při přípravě ke kolaudačnímu řízení i při samotné kolaudaci. U staveb prováděných svépomocí je externí stavební dozor povinný podle stavebního zákona.

Kdo může stavební dozor vykonávat
Osoba, vykonávající stavební dozor, musí být dobrým odborníkem a mít velké praktické zkušenosti. Z hlediska kvalifikace může stavební dozor vykonávat pouze osoba vysokoškolsky vzdělaná v oboru stavebním či architektonickém nebo osoba se středním vzděláním stavebního směru a třemi roky praxe při provádění staveb.

Dobrý stavební dozor je především manažerem stavby, rádcem investora a zárukou dobré spolupráce všech zúčastněných stran. Proto jej lze doporučit všem, kteří nejsou vzdělaní ve stavebním oboru a nemají dostatek času se stavbě své nemovitosti věnovat.

Stálá přítomnost na stavbě není nezbytná
Stavební dozor může být nepřetržitý. Zodpovědná osoba bude na stavbě prakticky stále, ale to se vyplatí pouze v případě velkých projektů. Pokud stavíte rodinný domek, bude dostačovat, když si sjednáte, že stavební dozor přijde na stavbu dva až třikrát týdně v souladu s harmonogramem stavebních prací.

Levnější variantou je stavební dozor nepravidelný, který je prováděn na výzvu stavebníka. Ten musí být se stavebním dozorem domluven, ve kterém okamžiku bude přivolán. Především by to mělo být tehdy, když se uzavírá konkrétní dílčí část stavby a je nutné zkontrolovat kvalitu práce a použitého materiálu. 

Úkoly stavebního dozoru
Stavební dozor dohlíží na kvalitu provedených prací, konstrukcí a všech částí stavby. Jeho úkolem je také kontrolovat soulad provedených stavebních prací s projektovou dokumentací, a také soulad údajů na faktuře se skutečně provedenými pracemi a s položkovým rozpočtem. Společně se stavbyvedoucím, stavebníkem a jinými osobami je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku či do jednoduchého záznamu o stavbě.

Činnost stavebního dozoru by měla být zakotvena ve smlouvě o dílo, kterou si sjednává stavebník se zhotovitelem stavby, nebo přímo stavebník se stavebním dozorem. Tam se specifikují práva a povinnosti stavebního dozoru, kontrolní dny, položkový rozpočet a harmonogram výstavby.

Stavební dozor není stavbyvedoucí
Vedení prováděné stavby zajistí stavbyvedoucí. Ten bývá zaměstnancem stavební firmy, u které si stavebník stavbu objednal. Není proto možné, a ani vhodné, aby byl zároveň stavebním dozorem, jak to některé firmy stavebníkům nabízejí. Nemůže totiž zastupovat zájmy stavebníka a zároveň hájit zájmy stavební firmy. Což může nastat například v případě nekvalitní práce či postupu v rozporu s technickou dokumentací.

Cena stavebního dozoru
Ceny mohou být velmi rozdílné. Někteří odborníci si stanovují fixní měsíční částku. Při dvou až třech návštěvách týdně to může být v rozmezí 10–25 tisíc Kč měsíčně. Nebo lze také dohodnout, že si bude stavební dozor účtovat peníze za každou návštěvu zvlášť nebo podle počtu hodin, které na stavbě a jejím dozoru stráví. Hodinové sazby se pohybují ve značném rozpětí, cca od 200 do 800 Kč na hodinu plus cestovní náklady.

Cena je tak závislá na rozsahu prováděných prací, složitosti a velikosti stavby a také na lokalitě. Cena za stavební dozor se může zdát vysoká. Ovšem jistota, že zaručí dostatečnou kvalitu provedené stavby a jejího financování, může v budoucnu investorovi daleko více prostředků ušetřit.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: lname: