0 k porovnání

10.12.2019 - Často se stává, že prodávající nabízí stavební pozemek. Ne vždy se však o stavební pozemek skutečně jedná. A už vůbec ne o stavební parcelu. Co tedy stavební pozemek je a co ne? 

Rozdíl mezi pozemkem a parcelou
Pozemek je označení pro určitou část zemského povrchu vyčleněnou nějakou hranicí, například vlastnictvím, způsobem využití, katastrálním územím, regulačním plánem, územním rozhodnutím. Může se jednat jen o jednu parcelu, ale i o jejich soubor.

Parcela je konkrétní část pozemku vyčleněná v katastrální mapě a označená parcelním číslem. Rozlišujeme dva typy parcel. Stavební, tj. zastavěná plocha a nádvoří, a ostatní pozemkové parcely. Ostatními mohou být zemědělské a lesní pozemky a vodní plochy.

Pozemek určený k zástavbě nebo stavební?
Stavebním pozemkem často označují laici i pozemky, které jsou podle územního plánu obce pouze "určené k zástavbě". To je však rozdíl. Územní plán tím pouze stanoví, jak lze daný pozemek využít. Tedy zda je území určeno například k rodinnému bydlení, k rekreaci nebo se s ním počítá za jiným účelem. Prostě neznamená to, že jde o pozemek stavební.

Opravdový stavební pozemek je takový, který je již určený k umístění stavby. A to buďto územním rozhodnutím nebo regulačním plánem. Je tedy již rozhodnuto, jakou stavbu na něm lze postavit, za jakých podmínek, jak daleko od hranice pozemku, jak je řešeno napojení sítí, napojení na komunikace a další podrobnosti.

Pokud například obec nepovolí připojit pozemek k inženýrským sítím z důvodů naplněné kapacity, nebo bude složité jej napojit na stávající obecní komunikaci, tak se pozemek určený k zástavbě stavebním nemusí vůbec stát.

Ze stavebního pozemku zelená plocha
Může se stát i opačný případ. Zdědili jste pozemek, na němž stál rodinný dům. Ten vyhořel a byl dlouho před tím, než jste jej zdědili, srovnán se zemí. Právem se budete domnívat, že máte pozemek určený k nové stavbě nemovitosti. Ovšem mezi tím mohlo uběhnout desetiletí a poměry v obci se mohly změnit. Například byl změněn územní plán a z pozemku se stala zelená plocha, určená například pro hřiště, park či běžnou zahradu. Zde bude složité změnit účel pozemku zpět na stavební.

Nebo pozemek zůstal stavebním, avšak obec vydala stavební uzávěru. V tom případě bude obtížné, či téměř nemožné pozemek prodat. Avšak pokud na něm plánujete do budoucna stavět, situace se může změnit. Stále se jedná o pozemek určený pro stavbu.

Sledujte dění v obci
Pokud vy nebo vaši rodiče, prarodiče vlastní stavební pozemek, věnujte mu pozornost. Platnost územního plánu je většinou 10 let. To však nemusí platit vždy, a proto je opatrnost na místě. Především se průběžně informujte o dění v lokalitě, v níž se váš pozemek nachází. Sledujte webové stránky obce, obecní vyhlášky, veřejné vývěsky. Záměry obce změnit územní plán musí být uveřejněné, aby na ně mohli majitelé dotčených pozemků reagovat a jednat o jejich změnách. Na to je však vždy stanovena zákonná lhůta. Pokud ji promeškáte, může se ze stavebního pozemku stát zemědělský. Jeho cena pak tomu bude odpovídat.

Uvažujete-li naopak o koupi pozemku, důkladně si prověřte, zda jde skutečně o pozemek stavební. Zda to není jen pozemek určený k zástavbě. V tom případě nebudete moci stavět hned. A bude vás čekat více či méně dlouhá cesta, než z něj stavební pozemek skutečně vznikne.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: