0 k porovnání

Stavební povolení na bazén, plot či skleník. Kdy je potřeba jít na úřad?

25.4.2019 - Jarní počasí je v plném proudu, majitelé nemovitostí končí topnou sezónu a stěhují s nadšením svůj život na dvorky a zahrady. Najednou vám však připadne lavička pod stromem málo. Co takhle pergola! A chtělo by to nový plot, aby nebylo do zahrady vidět z ulice. Ale co stavební povolení?

Pergola a nový stavební zákon
Pergola je většinou malá drobná dřevěná stavba. Staví se buď jako pokračování původní stavby, tj. v návaznosti na dům, kdy třeba zastřeší terasu, nebo samostatně kdekoli na pozemku. Její důležitou funkcí bývá poskytnutí zastřešeného nebo zastíněného posezení. 

Oproti altánu je více v kontaktu s přírodou. Nepočítá se s dveřmi, okny, ale příroda se nechává prostoupit dovnitř například popínavými rostlinami, květinovými stěnami či bylinkovým záhonem.

1. ledna 2018 vstoupila v platnost a účinnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který hovoří zcela jasně. Pokud pergola dle § 103 nepřesáhne zastavěnou plochu 25 m² a výšku 5 m, není pro tuto stavbu nutné stavební povolení ani zrychlené řízení v podobě ohlášení stavby.

V případě, že některý z bodů není splněn, je třeba zažádat o územní souhlas nebo rozhodnutí. Územní souhlas je ošetřen § 96, který obsahuje i výčet dokumentů, které jsou k vydání územního souhlasu potřeba. Žádá se o něj na stavebním úřadě v místě, pod které spadá pozemek, na kterém chcete stavět.

Stavba plotu
Jestliže budete stavět plot do výšky 2 m, který nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, nachází se v zastavěném území či v zastavitelné ploše, nebudete potřebovat územní souhlas.

Ten není třeba ani pro oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability. Oplocení však musí být bez podezdívky a nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy. Pro ostatní ploty potřebujete územní souhlas. Stavební povolení ani ohlášení stavby není vyžadováno.

Skleník nebo bazén?
Opět rozhoduje velikost. Skleník bez jakéhokoli povolení či územního řízení lze postavit do 40 m² zastavěné plochy a do 5 metrů výšky.  Bazén má stejný limit velikosti plochy jako skleník. Obojí musí být umístěné v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku. Jestliže plánujete stavbu větší, budete potřebovat územní souhlas.

Ať již si chcete léto na zahradě užívat v bazénu nebo pod novou pergolou, plánovanou stavbu si pečlivě nakreslete a změřte. A pokud si nejste jisti, zdali se do povolených limitů vejdete, zajděte na příslušný stavební úřad, kde získáte kvalifikované informace v souladu s platným zákonem.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: phone: lname: