0 k porovnání

Stavba pasivního domu vyžaduje precizní návrh

11.5.2020 - Často se traduje, že výstavba pasivního domu je mnohem dražší, než jiné energeticky úspornější. Nemusí to tak být. Cenu daleko více ovlivní jiná kritéria. A především kvalitní projekt. Někdy dražší dům nemusí být tak energeticky úsporný, jako dům postavený na méně peněz. Záleží především na kvalitní spolupráci stavebníka a celého projektového týmu před realizací stavby.

Pasivní dům neznamená jen drahé technologie
Pasivním může být i dům postavený ze slámy. A na druhém konci pomyslné přímky to může být luxusní dům s nejmodernějšími technologiemi. Záleží tedy především na majiteli, co od svého bydlení očekává a jak si jej představuje. Podle toho si také bude volit architekta a projektanta, který umí pracovat s různými materiály a technickými zařízeními a navrhne nejvhodnější řešení.

Určitě není nízká spotřeba energie zajištěna pouze silnější izolací, kvalitními okny a rekuperací. Energetickou náročnost budovy ovlivňuje mnoho dalších faktorů.

Klima, pozemek, budova
Klimatická oblast hraje důležitou roli při následném projektování vhodného domu. Zda je pozemek umístěný v horské oblasti, v nížině, v údolí či na větrné stráni, bude rozhodovat o tom, jakému počasí a povětrnostním vlivům bude objekt vystaven.

V každé takové oblasti pak na pozemek je třeba umístit stavbu s ohledem nejen na světové strany, ale také na případné zastínění terénem, vzrostlou zelení, okolní zástavbou či rušnou komunikací. Někdy se budete muset vzdát třeba velké skleněné stěny, po které jste tolik toužili, protože třeba ve stinném údolí by mohla způsobit spíše tepelné ztráty než zisky. I pohyb slunce na obloze je třeba při přípravě projektu zahrnout do výpočtů, aby bylo možné navrhnout nejvhodnější variantu.

Pak teprve přijde na řadu řešení samotného objektu. Klíčová je velikost domu. Ta předurčuje jeho cenu a provozní náklady. Proto je třeba předem stanovit všechny požadované funkce domu, počet místností a jejich uspořádání. Budova v pasivním standardu by měla mít kompaktní, málo členitý tvar. Čím je stavba členitější, tím více je ochlazovaných ploch a napojení, kde mohou vznikat tepelné mosty.

Vnitřní řešení
Uspořádání místností uvnitř domu je třeba řešit s ohledem na stejný teplotní režim, jeho regulaci a potřebné denní osvětlení. Základní rozdělení je na prostory vytápěné a nevytápěné (sklep, spíž, sklad, garáž). Ve vytápěné části se pak k sobě přiřazují místnosti s podobnou potřebou tepla. Například kuchyně, obývací místnost, dětský pokoj, koupelny patří mezi nejteplejší místnosti v domě.

Důležité je také osvětlení prostor s tím, že některé místnosti v domě není třeba mít vysloveně slunné. Velké oslunění nebudete potřebovat v pracovně, a možná ani v ložnici. Největší skleněné plochy by měly směřovat na jih, případně jihovýchod nebo jihozápad. Běžně se plánuje na přirozené osvětlení prostor plocha o velikosti jedné šestiny až jedné čtvrtiny podlahové plochy.

Pro zadání architekta je také důležité, zda dům bude obývat více generací. Pokud tomu tak bude, ocení obyvatelé svou míru soukromí, s níž však musí architekt počítat, aby nemusel dodatečně překreslovat a přepracovávat hotový návrh.

Stavebník nesmí zapomenout také na informaci ohledně plánovaných pergol či zimní zahrady, které mohou zásadně ovlivnit zastínění domu, jeho tepelné zisky či ztráty. Na návrhu pasivního domu nelze šetřit. Čím podrobnější a kvalitnější bude projekt, tím lépe lze ovlivnit cenu domu, provozní náročnost a funkčnost celé koncepce.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
phone: lname: fullname: fname: