0 k porovnání

Seznam zapomenutých nemovitostí. Kde zjistíte, jestli náhodou nevlastníte pozemek, o kterém nevíte?

9.3.2021 - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových dvakrát ročně zveřejňuje seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Mnoho lidí ovšem o této možnosti dohledání například vlastního pozemku neví. I vy se tedy můžete podívat do seznamu zapomenutých nemovitostí a zjistit, jestli náhodou nepatří vám nebo např. někomu z vaší rodiny.

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Pokud naleznete nemovitost, která může patřit přímo vám, zbytečně neotálejte. Pokud se vlastník nepřihlásí Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

Seznam nemovitostí naleznete na tomto odkazu Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: