0 k porovnání

Rezervační smlouva. Chrání kupující i prodávající

9.1.2020 - Pokud budete kupovat nemovitost, tak první smlouvou, kterou vám v realitní kanceláři nabídnou k podpisu, bude smlouva rezervační. K čemu zavazuje kupujícího, zprostředkovatele a prodávajícího?

Rezervační smlouva, kterou vám většinou předloží realitní zprostředkovatel, obsahuje specifikaci nemovitosti, ujednání o době, po kterou bude rezervována, a sankce za neuzavření smlouvy ze strany kupujícího. Také obsahuje výši zálohy, kterou má kupující složit. To je však velmi málo. Smlouva by měla obsahovat také povinnosti realitního zprostředkovatele. A to nejen nenabízet nemovitost dalším zájemcům, ale další kroky, jako je příprava kupní smlouvy, příprava a podání návrhu na vklad na katastr, příprava podání k dani z nabytí nemovitosti aj. Ideální je, když přílohou rezervační smlouvy je rovnou návrh kupní smlouvy.

Pokud smlouvu nepodepsal prodávající a realitní kancelář nemá plnou moc nebo uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu za něj jednat, nemáte jistotu, že obchod bude uzavřen. Účastníkem rezervační smlouvy může být také budoucí prodávající.

Rezervace by měla obsahovat právní specifikaci předmětu koupě, a to včetně popisu jejího stavu s uvedením případných faktických nebo právních vad. Není-li možné provést prověření nemovitosti před rezervací, pak je nutno sjednat právo od smlouvy ze strany zájemce odstoupit, pokud bude trpět vadami.

Smlouva, užívaná většinou realitních kanceláří, zahrnuje závazek budoucího kupujícího složit určitou finanční částku – zálohu. Často se jedná o výši v rozsahu provize realitní kanceláře. A většinou stanoví, že pokud se obchod neuskuteční vinou budoucího kupujícího, záloha propadá. 

Rezervační smlouva není zákonem upravený smluvní typ. Práva a povinnosti si strany sjednávají individuálně. Proto lze kupujícím doporučit, aby neponechávali obsah pouze na realitní kanceláři. Ideální je konzultovat návrh smlouvy s právníkem, specialistou na právní vztahy k nemovitostem.
 

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: phone: