0 k porovnání

Reklamační řád

Pro CERET Reality, s.r.o. (dále jen „společnost“) je na prvním místě spokojenost klientů při poskytování služeb zprostředkování obchodu s nemovitostmi (dále jen „služba“). A právě pro případné výhrady a připomínky klientů k poskytovaným službám byl vypracování Reklamační řád.

Klientem je fyzická či právnická osoba, které společnost poskytuje služby na základě uzavřené smlouvy.

Reklamaci lze podat v průběhu trvání služby, a to bez zbytečného odkladu následujícím způsobem:

  • písemně zaslat na adresu sídla společnosti

CERET Reality s.r.o.
Volyňských Čechů 837,
438 01 Žatec

Na reklamaci odpovídá společnost zpravidla stejným způsobem, jakým byla přijata – tzn. písemně poštou nebo e-mailem.

Reklamace bude posouzena společností do 3 pracovních dní od přijetí reklamace. Klient bude o výsledku posouzení informován písemnou zprávou. Pokud reklamace bude uznána jako oprávněná, a to, že byla vadně poskytnuta služba, má klient právo na bezplatné odstranění této vady. Nelze-li vadu služby takto odstranit, má klient právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

V případě potřeby bude klient společností vyzván k doplnění informací, aby bylo možné reklamaci posoudit, tímto se může doba posouzení prodloužit, a to maximálně o dobu čekání na toto doplnění.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.4.2018.


Máte dotazy? Napište nám!

*
*
*
lname: email:
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: fname: