0 k porovnání

Realitní makléři mění způsob práce. Jak přistupují k aktuální situaci?

17.3.2020 - Podle usnesení vlády z 14. 3. 2020 nesmí od 16. do 24. března 2020 realitní zprostředkovatelé provádět transakce s klienty v provozovnách realitních kanceláří. Realitní zprostředkovatel může nadále poskytovat své služby klientům "na dálku" prostřednictvím internetu, telefonu či e-mailu. Po domluvě může jednání provést s klientem doma, ovšem za dodržení hygienických doporučení.

Oslovení realitní makléři zvýšená bezpečností opatření většinou vítají. Jde sice o komplikaci, ale dočasnou. Některá jednání se přesouvají na jiný termín, to by ale nemělo mít na uzavření rozjednaných dohod výrazný vliv. Některé záležitosti se dotahují telefonicky či přes e-mail.

Prohlídky se zájemci i nábory nemovitostí do nabídky realitních kanceláří mohou proběhnout. Ve většině případů nic nebrání nafocení nemovitosti, natočení videozáznamu či získání bližších informací od prodávajících. Mnoho makléřů ovšem i tyto schůzky přesouvá na pozdější termíny.

Jak pracují v těchto dnech realitní profesionálové a jak hodnotí aktuální situaci?

Současnou situaci bereme zdravým selským rozumem. Neprovádíme ani nábory ani prohlídky. Kolegyně mají nařízenu práci z domu a komunikujeme elektronicky, včetně podpisů smluv. Myslím, že tato těžká situace je i příležitostí k tomu si uvědomit, co je v životě důležité. Že je to zdraví a rodina. Současně nám to poskytuje dostatek času se zamyslet nad směřováním člověka a sebe sama do budoucna. Naši klienti to chápou a my sami nechceme ohrožovat ani je, ani své či jejich rodiny zbrklým jednáním bez rozmyslu. Je to prostě příležitost v této době se na chvíli zastavit a přemýšlet.
Tomáš Matras, Matras&Matras reality (Brno)

Naše kancelář se snaží co nejvíce fungovat v režimu "Home office", Pravidelnou poradu jsme odvolali, v současném stavu by byla zbytečná. V tuto chvíli aktuálně řešíme, jak budeme postupovat u již rozjednaných obchodních případů, které mají určité smluvní termíny, a to s ohledem na minimalizování nákazy pro všechny strany. Vnímáme samozřejmě to, že i pro realitní sféru to znamená nemalé zpomalení, ne-li zastavení trhu. Klienti i makléři se bojí prohlídek vzhledem k možné nákaze, což je pochopitelné a v tuto chvíli by to bylo i proti doporučení a nařízení vlády. Uvidíme tedy, co přijde v nejbližších dnech a budeme se na to snažit flexibilně reagovat.
Petra Novotná, Ponte reality (Praha)

Již v pátek, před nařízením vlády, jsme rozhodli od 16. 3. uzavřít všechny pobočky. Naši makléři jsou k dispozici na telefonu a e-mailu pro případné dotazy a prohlídky. Situaci budeme vyhodnocovat dle aktuálního stavu. Celkový dopad na naši kancelář a trh obecně bude záviset na délce omezení, 10 až 14 dní by primárně neznamenalo zásadní problém, ovšem delší prodleva již může vnést do procesu zprostředkování komplikace. Jsme si samozřejmě i vědomi hrozby oslabení trhu z důvodu uzavření výroby a propouštění v určitých segmentech ekonomiky.
Petr Korytar, Hanácká realitní kancelář (Olomouc)

Domluvili jsme se s klienty, že veškerá komunikace teď probíhá telefonicky a e-mailem. Smluvní dokumenty a další podklady si zasíláme e-mailem. V případě potřeby se snažíme nutné schůzky jako předání nemovitosti, ověření smluv pro banku nebo vkladu do katastru nemovitostí odložit nebo se klientem potkat pouze na nezbytně nutnou dobu "s rouškou". Provoz sídla jsem omezil úplně – asistentka pracuje z domu a já jsem sám v kanceláři, odkud rozesílám dokumenty klientům a aktualizuji zakázky na realitních serverech tak, aby se po zlepšení situace dalo na něco navázat.
Alexandr Beták, Beták reality (Přerov)

Vzhledem k tomu, že kancelář provozuji spolu s manželkou, tak jsme si úkoly rozdělili následovně: Manželka zůstává doma s dětmi a snaží se je nahnat k učení :-) a já se snažím nyní v kanceláři dohánět resty z dřívějška. Každopádně v našem diáři nyní nesvítí ani jedna schůzka a budeme čekat, jak se situace kolem koronaviru bude vyvíjet. Vše ostatní se budeme snažit řešit po telefonu a e-mailech.
Michal Malík, Michal Malík reality (Hranice)

Od pondělí pracujeme z domu. S klienty komunikujeme výhradně přes e-mail, telefon či Skype. U případů, kde si klienti přejí uzavřít obchodní případy co nejdříve, budeme realizovat podpisy kupních smluv v advokátních kancelářích se zvýšeným ohledem na bezpečnost.
Marek Novotný, Realitní kancelář DACHI (Olomouc)

Vzhledem k aktuální situaci funguje naše společnost v souladu s opatřeními souvisejícími s vyhlášením nouzového stavu. Pro veškerá jednání s klienty je kancelář uzavřena. Provoz společnosti bude zajišťován pracovníky převážně formou „Home office“, tzn. bez omezení všech běžných agend a činností, které si nevyžadují přítomnost na pracovišti. Fyzicky je, podle připraveného rozvrhu, v provozních hodinách na pracovišti přítomen vždy jen jeden pracovník, který má na starosti vyřízení příchozích hovorů a veškeré korespondence. Další opatření prozatím nepřipravujeme. O zásadních dopadech na naši společnost je předčasné spekulovat. Bude záležet na délce trvání opatření. Pokud by měla trvat do 23. 3., vše se jen odloží a žádný zásadní dopad bych neočekával. Věřím, že občané budou zodpovědní a šíření nákazy se v brzké době podaří zastavit.
Jaroslav Menc, Global reality (Hradec Králové)

Dbáme zvýšené opatrnosti při kontaktu s lidmi, nepodáváme ruce, nezdravíme objetím v italském stylu, odstup od lidí v rámci náběru a prohlídek nemovitostí jsme stanovili na 5 metrů (více než je doporučení vlády). Schůzky s klienty v kanceláři nerealizujeme, podpisy smluv řešíme korespondenčně. Aktuální situaci respektujeme a opatření stanovená vládou dodržujeme. Vždy platí, že selský rozum je více než jakékoliv nařízení, ruce jsme klientům přestali podávat před dvěma týdny, tedy než přišlo nařízení vlády.
Pavel Zvoníček, HVB Real (Praha)

Naše společnost se rozhodla v rámci své zodpovědnosti, učinit preventivní opatření vzhledem k situaci kolem koronaviru. Všichni administrativní pracovníci a prodejci projektů, si počínaje dnem 16. 3. 2020 vzali „Home office“, nicméně kromě osobních schůzek nebude provoz společnosti ani prodej nemovitostí nikterak omezen, jen se bude vše odehrávat on-line a e-mailovou či telefonickou komunikací. Věříme, že se jedná pouze o krátkodobé opatření, a že toto řešení klienti, kteří měli na týden od 16. 3. do 20. 3. předjednané osobní schůzky v prodejní kanceláři, ocení. Žádný kritický dopad nepředpokládáme, chápeme aktuální karanténu jen jako krátkodobé preventivní opatření, abychom všichni ochránili zdraví své, svých rodin, nejbližšího okolí a taktéž klientů. Případné požadavky klientů budeme namísto osobními schůzkami řešit korespondenčně. Já osobně tuto dočasnou změnu alespoň využiji k přípravě prodeje dalších etap našich projektů, přípravě smluv a rezervací, které čekají na zpracování, vzhledem k enormnímu zájmu klientů v posledních třech měsících.
Rastislav Šrajer, Stafos real (Olomouc)

My jsme si naordinovali domácí karanténu. Vše řešíme on-line. Prohlídky jsme zrušili, stejně jako podpisy smluv u advokáta nebo předávání bytů. Musíme vydržet. Určitě situaci přečkáme, nejsme v tom sami. Musíme vytrvat a věřit, že se vše vrátí postupně k normálu...
Martin Moravec, Ostravská realitní kancelář (Ostrava)

Původně jsme plánovali potkat se v kanceláři a dořešit si papírování. Nakonec jsem pro ochranu našeho zdraví i zdraví našich nejbližších v neděli veškeré osobní styky zrušil a domluvil se na práci z domova. Makléři si měli dořešit své zakázky, asistentky měly za úkol dále komunikovat s poptávajícími a oznámit jim, že nyní prohlídky neprobíhají a domluvit se na dalším postupu. V průběhu pondělí a úterý jsme se zapojili do šití roušek a rozvážení materiálu. Dále dokončujeme několik případů a veškerá komunikace mezi námi, advokátem i klienty probíhá e-mailem nebo telefonicky. Zdraví je na prvním místě, a proto nábory nyní neřešíme. Je potřeba se chovat zodpovědně a minimalizovat kontakt s veřejností. Co se týká prodejů aktuálně inzerovaných zakázek, určitě se nám posunou termíny, nejspíše až o měsíc, snad tato situace nebude trvat o moc déle. Podle mě zdržení dvou až čtyř týdnů nebude mít zásadní vliv. Již nyní se setkávám s názorem poptávajících, že nemovitosti půjdou cenově dolů a čeká nás recese. Za mě takové ochlazení trhu nečekám.
Michal Macháček, REMACH UH (Uherské Hradiště)

Aktuálně pracujeme z domu, děláme na rozdělaných případech a doháníme resty, na které nebyl v předchozí době čas. Dopady na tržby kanceláře to mít rozhodně bude, zásadní ale bude, jak dlouho současná opatření potrvají a jaké budou následné dopady na realitní trh. Zdali se nám nastartuje recese či se zmenší objem realitních obchodů je zatím těžké předjímat.
Ondřej Veselý, 1. opavská realitka (Opava)

Lucie Mazáčová

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: phone: fname: