0 k porovnání

Pronajímáte byt? Koho musíte informovat a jaké postihy vám hrozí, když tak neučiníte?

29.6.2020 - Začali jste pronajímat byt a neinformovali o tom sdružení vlastníků jednotek, vedení družstva či sousedy? Co je a co není vaší povinností a jak velký je rozdíl, jestli pronajímáte byt v osobním vlastnictví nebo družstevní?

Pronájem bytu v osobním vlastnictví patří v České republice dlouhodobě k nejrozšířenějším. Zde bývá častý kámen úrazu. Mnoho vlastníků si oprávněně stěžuje, že někteří spoluvlastníci pronajímají byty, aniž by oznamovali výboru SVJ nebo správci, kdo má byt pronajatý a kolik osob v bytě bydlí.

Pak se často stává, že poplatky za společné prostory, úklid a další služby platí vlastník za jednu osobu. Ovšem přitom v bytě bydlí více osob. Nebo se tam střídají v rámci různých krátkodobých pronájmů. Na což ostatní spoluvlastníci doplácejí.

Vlastník tak neplní svou zákonnou povinnost a může být postižen pokutou. Vlastník jednotky je totiž sice oprávněn pronajmout byt jakékoli osobě bez souhlasu orgánů SVJ. Ovšem je jeho povinností podle občanského zákoníku oznámit, kdo má byt v pronájmu a kolik osob tam bydlí.

Pronájem družstevního bytu
U družstevního bytu je situace jiná. Byt patří družstvu, vy jste pouze jeho uživatelem. Družstvo si tedy může stanovit podmínky, za jakých lze byt pronajmout. Občanský zákoník umožňuje nájemci dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud nájemce v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Zde se však jedná o tzv. podpronájem.

Pokud byste chtěli pronajmout celý být, můžete tak učinit pouze s písemným souhlasem pronajímatele, tedy družstva. Současně si může družstvo určit podmínky pronájmu. Včetně případného poplatku, který bude družstevník z pronájmu družstvu hradit.

V případě pronájmu je informovanost povinností, kterou je třeba dodržet. 

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: fname: