0 k porovnání

Pronajímat nemovitost sám nebo prostřednictvím specializované firmy?

14.5.2019 - Koupě bytu či domu za účelem pronájmu je sice dlouhodobá, ale stále výhodná investice. Otázkou je, zda se o pronájem bude majitel starat sám nebo využije nabídky specializovaných firem. Má smysl využít k pronájmu nemovitosti tyto služby?

Převzetí nájmu bytu
Firma si od majitele pronajme byt s tím, že jej bude dále podnajímat. Majitel se zbaví starostí s nájemníky, smlouvami a další administrativou. Ovšem něco za něco. Vždyť firma, která tuto službu nabízí, je podnikatelským subjektem a musí vydělat. Odměna se pohybuje kolem 15–20 % z tržního nájemného. Každý pak musí zvážit, zda přistoupí na tuto cenu. Jestliže bydlí majitel blízko pronajímaného bytu, spíš se bude o byt starat sám. Avšak pro vlastníka, který pronajímá nemovitost vzdálenou desítky kilometrů od svého bydliště, bude tato nabídka více přijatelná.

Pozor, aby se z bytu nestal hotel
Pokud firma nabízí takřka tržní nájemné, je třeba zpozornět. V poslední době se množí případy, kdy firma od majitele pronajme byt pro dlouhodobé bydlení, ale ve skutečnosti v něm nabídne ubytování cestovatelům, například prostřednictvím portálů booking.com nebo airbnb.com. Vlastník v tom případě sice dostává tržní nájemné, ale firma vydělává několikanásobek. A byt se vzhledem k častému střídání hostů mnohem rychleji opotřebovává.

Zajištění obsazenosti bytu
Některé firmy nabídnou uzavření smlouvy s majitelem na zajištění nájemníků do bytu. Pokud je byt prázdný a nepronajatý po určitou dobu, která je stanovena smlouvou, zaplatí firma náhradu za ušlé nájemné. Ovšem má to háček. Tyto firmy si často dávají do podmínek, že budou nabízet byt za částku, kterou stanoví oni, a ne majitel bytu. A tak může byt pronajmout sice rychle, takže bude stále obsazený, ale za částku, která může být pod tržním nájemným. To je samozřejmě značné riziko. Každý byt si najde svého nájemce a někdy je třeba hledat déle. V opačném případě majitel méně vydělá, a navíc může získat problematického nájemníka.

Správa bytu
Firma nabízí, že bude hledat nájemce, prověřovat je, hlídat platby, řešit vyúčtování, vymáhat pohledávky a zajišťovat běžné opravy. Obvykle žádá 10–15 % měsíčního nájemného.

Hodí se pronajímatelům, kteří nechtějí s nájemci jednat sami z časových důvodů, nebo je objekt, který pronajímají, vzdálený od jejich bydliště. Správcovská firma tak bude prodlouženou rukou majitele. Veškerá rozhodnutí budou i nadále v rukou majitele, právě tak jako platby za služby, opravy či rozhodnutí o vymáhání pohledávek. Firma provede to, co jí majitel provést uloží.

Pokud jste se rozhodli svůj byt do péče servisní firmy svěřit, zvažte všechna pro a proti. Pokud má pronájem bytu zajistit co nejvyšší návratnost, je třeba před rozhodnutím důkladně vše spočítat a prozkoumat jednotlivé nabídky.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: