0 k porovnání

Proč je důležité ověřit přesné hranice pozemku

22.4.2020 - Máte-li nemovitost, či ji dokonce plánujete koupit, nezapomeňte si ověřit hranice jejího pozemku. Můžete předejít mnoha nedorozuměním a sousedským sporům. Pokud jste se sousedy v dobrých vztazích, nemusí nic hrozit. Ovšem stačí změna majitele a všechno je jinak.

Podobné to je, jestliže plánujete nákup staršího rodinného domku, jehož pozemek je již desítky let zanesen v katastru nemovitostí v nezměněné podobě. Anebo pozemku, na kterém chcete stavět.

Přesné údaje v katastru mohou významným způsobem přispět ke klidnému sousedskému soužití. A určitě také poslouží dalším generacím pro případné další prodeje či převody nemovitosti. Přesné hranice pozemku potřebujete znát také kvůli stavbě oplocení či osazení stavby do hranice pozemku, aby byly dodrženy předepsané odstupy stavby od vlastnických hranic.

Ověření hranic pozemku
Jestliže chcete zjistit, zda má váš pozemek správně vedené hranice, kontaktujte nejprve katastr nemovitostí. Porovnáním skutečných hranic s katastrální mapou možná sami přijdete na to, že hranice pozemku vedou jinudy. Jestliže si nejste jisti, kontaktujte geodeta. Ten zaměří vámi užívaný pozemek a porovná ho se zaměřením uvedeným v katastrální mapě. Získáte obrázek, který zobrazí, jak a zda se skutečné hranice pozemku rozcházejí s těmi zakreslenými v katastru nemovitostí.

Jednoduché to je, když jsou hranice pozemků v terénu vytyčeny faktickými hranicemi, jako jsou zdi, ploty, příkopy, potok. Geodet podle nich vyhotoví geometrický plán.

Jestliže nejsou takové faktické hranice, geodet by měl hranice vytyčit a poté zpracovat geometrický plán. Ke konečnému vytyčení pozemku by se měli vyjádřit všichni sousedé, kterých se hranice týkají. Většinou to jsou dva, ale mohou to být tři i více. Aby katastr nemovitostí takto hranice zapsal, musí být doloženo tzv. souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

Když skutečnost neodpovídá záznamu
Dochází tedy k vytyčení nových hranic pozemků. Samotného vytyčení by se měli zúčastnit všichni, jejichž pozemků se vytyčení týká – tedy jejichž hranice se novým vytyčením mění. Vytyčení se provádí většinou plastovými nebo kamennými hraničními mezníky, geodetickými hřeby a podobně. Dále již záleží na vlastnících, zda a jak svůj pozemek ohraničí jiným způsobem.

Zákon o katastru nemovitostí po této akci umožní zapsat do katastru nové zpřesněné údaje o hranicích pozemků. Aby se tak stalo, musí alespoň jeden z vlastníků dotčených pozemků učinit ohlášení, přiložit k němu dokumentaci, především geometrický plán a souhlasné prohlášení o shodě. Pak může být proveden zápis, který bude respektovat nově vytyčené hranice.

Nejednotný původ katastrálních map a různé nepřesnosti při zaměřování v minulosti způsobily, že hranice pozemků mohou být polohově nepřesné. Je lepší předejít případným sporům se sousedy a hranice svého pozemku si nechat přeměřit.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: email: fullname: