0 k porovnání

Příspěvek do fondu oprav. Jaká jsou vaše práva a povinnosti?

5.8.2020 - Jestliže jste vlastníkem bytu, a tím členem společenství vlastníků jednotek (SVJ), máte své určené povinnosti, mezi něž patří příspěvek do tzv. fondu oprav. Tento příspěvek se podle zákona správně nazývá "zálohy na náklady spojené se správou domu a pozemku".

Záloha se upravuje stanovami. Tento příspěvek bývá občas předmětem sporů vlastníků bytových jednotek. Jednak jde o výši příspěvku, která bývá často velmi rozdílná. Běžně se pohybuje od 10 až do 45 Kč/m2 podlahové plochy.

O výši záloh rozhoduje společenství vlastníků v rámci výkonu správy domu. Podle platného občanského zákoníku musí mít společenství vlastníků jednotek ve svých stanovách upravena pravidla, jak se výše příspěvků na správu domu určuje a jak se o ní rozhoduje. Většinou to bývá právě platba z metru čtverečního podlahové plochy dané bytové jednotky. Někde si však může společenství vlastníků stanovit i konkrétní paušální částku na určitou bytovou jednotku. Stanovy také určují potřebnou procentuální většinu, která může na shromáždění vlastníků jednotek o výši zálohy rozhodnout.

Potřebná rezerva
Jiné zálohy na správu domu budou zřejmě platit vlastníci malého nového bytového domu, který byl postaven před pěti lety. Vyšší zálohy pak zřejmě vlastníci staršího panelového domu, který stojí před rekonstrukcí.

Žádný dům se bez oprav neobejde. I výměna kliky nebo porouchaného zámku něco stojí. Přesto lze předpokládat, že vlastníci nového bytového domu budou platit příspěvek menší. Než bude třeba například opravit střechu nebo financovat rekonstrukci elektrických rozvodů, pár desítek let to potrvá. Kdežto v domě ze 70. let m. s. lze předpokládat, že budou muset vlastníci provést oprav podstatně více. Na druhou stranu, až se dům zrekonstruuje a na účtu SVJ bude k dispozici pro běžné opravy dostatečná suma, lze takový příspěvek snížit.

Dobře nastavená výše příspěvků je prostě krokem k zajištění dobrého chodu společenství. Navíc vyloučí překvapení, že při nenadálé havárii budou muset vlastníci sáhnout hlouběji do svých kapes a přispět na potřebnou opravu nárazově vyšší částkou.

Pronájem bytu není na závadu
Ne všichni vlastníci ve svých bytech bydlí. Někteří je pronajímají, a není jich málo. Na současném realitním trhu je mnoho investičních bytů, určených k pronájmu. Ne vždy jsou všichni vlastníci rádi, že se byty v domě pronajímají. Zvláště pokud je to ke krátkodobým pronájmům, mohou takoví nájemníci v domě způsobovat drobné škody, opotřebení. Anebo "jen" zvýšený hluk či nepořádek, který však znamená větší zátěž v oblasti úklidu a běžné údržby domu. Stává se, že v těchto případech požaduje společenství po vlastníkovi – pronajímateli, aby hradil vyšší zálohy, a tím kompenzoval zvýšené nároky na údržbu domu. To však není možné.

Podle § 1180 občanského zákoníku přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak. To, že byt vlastník pronajímá, nezakládá důvod pro navýšení těchto příspěvků.

Nájemníci, kterým vlastník byt pronajímá, by měli být seznámeni s povinnostmi řídit se pravidly, která jsou pro užívání domu stanovena (většinou ve formě domovního řádu). Pokud je nebudou dodržovat, v případě dlouhodobého nájmu s nimi může pronajímatel ukončit nájemní smlouvu. Pronajímatel je pak také odpovědný za škody, které nájemce způsobil. Je na něm, zda a jakým způsobem škodu uhradí nebo dá věc do pořádku a následně si to s nájemcem vypořádá.

Vlastník, který byt pronajímá, má stejná práva a povinnosti přispívat do "fondu oprav", jako vlastník, který v bytě bydlí. Předpoklad některých vlastníků, že ten, který byt pronajímá a sám v něm nebydlí, musí platit víc, je mylný.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: email: fullname: phone: lname: