0 k porovnání

Při koupi nemovitosti nepodceňte kontrolu technického stavu

10.9.2020 - Kupujete-li byt v bytovém domě, nebo samostatný rodinný dům, věnujte pozornost stavebně-technickým vlastnostem domu. Pokud bude stav domu vyžadovat opravy, budete jej i v případě koupě bytu platit zvýšením příspěvků do fondu oprav. A u samostatného rodinného domu může být posouzení těchto vlastností rozhodujícím faktorem pro stanovení kupní ceny.

Prohlídka s technikem i bez
Je určitě nepříjemné po nastěhování do nového domova zjistit, že v zimě vlhne severní stěna a na půdu zatéká. Některé vlastnosti se prostě v době, kdy nemovitost kupujete, nemusí projevit. A pokud vám je majitel výslovně nevyjmenuje a neupozorní na ně, můžete také splakat nad výdělkem. Protože investice do oprav budou větší, než jste čekali. A i kdybyste kupní cenu reklamovali, čeká vás dlouhý proces s nejistým výsledkem. Proto je lepší si vše řádně prohlédnout.

Některé realitní kanceláře již nabízejí zájemcům o koupi domu možnost prohlídky s technikem či specializovanou firmou, kteří dokážou odhalit skryté vady. Ty můžete někdy odhalit i sami, je však třeba pozorně prohlížet a ptát se a ptát.

Prohlídka zvenku
Zkontrolujte vlhkost od země. Stačí nažloutlé mapy s bílými okraji na omítce a zjistíte, že v některých obdobích může ze země pronikat vlhkost. Často jsou na domě použité keramické obklady, jejichž neprodyšnost může být také příčinou vlhkosti. Výskyt vlhkosti poznáte také při prohlídce suterénu.

Stejné je to se střechou. Mapy pod římsami mohou zapříčinit například porušené okapní žlaby a svody, nebo zatékání do krytiny střechy. Pokud tomu tak je, zkontrolujte také krovy. A to nejen kvůli vlhkosti. Krovy mohou mít také praskliny, mohou být prohnuté nebo narušené škůdci.

Jestliže je střecha pokrytá azbestocementovou krytinou, počítejte se zvýšenými náklady na její likvidaci, pokud budete chtít krytinu vyměnit. Demontáž a likvidaci musí provést odborná firma. Plochá střecha musí být také správně spádovaná.

Větší a dlouhé trhliny na domě, zvláště v okolí oken a dveří, mohou signalizovat statickou poruchu. Pozor na spád balkonu. Měl by být minimálně 1,75 % (1o) směrem od budovy.

Zjistěte kvalitu oken a dveří. Jestliže jsou v domě nová okna a dveře, zkontrolujte jejich osazení. Nezapomeňte si vyžádat smlouvu, v níž je uvedena délka záruky.

Obvodové zdivo a vnitřní stav
Také uvnitř zkontrolujte nejprve možnost výskytu vlhkosti. Zajímejte se o materiál, z něhož je dům postaven. U některých zdiv bude třeba počítat s následným zateplením. Totéž platí o příčkách mezi jednotlivými místnostmi. Zvláště kupujete-li byt, mohou mít příčky špatné akustické vlastnosti a musí se počítat s osazením sádrokartonové předstěny s minerální vlnou, abyste neměli sousedy takřka ve vlastní ložnici.

Dobré je zkontrolovat podlahy, zda jsou v rovině a neporušené. Ušetří to následné problémy při rekonstrukci. Například při osazování vestavěných skříní, instalaci nových dveří a podobně.

V rodinném domě je důležitá tepelná izolace. V případě, že je v domě obyvatelné podkroví, měla by být tepelně izolována střecha. Ve starších domech, které mají klasickou půdu, se izolují stropy mezi obytnými místnostmi a půdou. V tomto případě je také třeba zkontrolovat, zda lze půdu větrat a zda je stabilní podlaha. Kdybyste v budoucnu chtěli vybudovat podkroví, budete mít jistotu, že nosné trámy jsou dostatečně dimenzované na toto zatížení.

Pokud máte při prohlídce nemovitosti jakékoliv podezření na vážnější poruchy, pozvěte si odborníky. Sice to znamená náklady navíc, ale odbornou inspekcí nemovitosti můžete následně ušetřit spoustu času, nervů i peněz.
 

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: phone: fname: lname: fullname: