0 k porovnání

Převod nemovitostí může být od ledna bez posudku, lidé ušetří tisíce

Lidé, kteří budou od 1. ledna 2014 prodávat běžnou nemovitost, získají proti dnešku jednu velkou výhodu: nebudou muset při podání přiznání k dani z převodu předkládat finančnímu úřadu znalecký posudek. Tím ušetří tisíce korun. Znalecký posudek však musí nahradit speciální přílohou k daňovému přiznání, který ale naše realitní kancelář CERET Reality sama zajišťuje.

Nutnost posudku odpadá proto, že zákonné opatření zcela jinak upravuje základ pro převodní daň. Dnes je základem daně cena sjednaná (kupní), je-li vyšší než cena zjištěná (odhadní). Je-li cena zjištěná znalcem vyšší než cena kupní, je základem daně cena odhadní.

Nové určení základu daně

Od ledna finanční úřady nebudou srovnávat kupní cenu s cenou znalce, ale primárně s místně obvyklou cenou převáděných nemovitostí na trhu.

Budou přitom i dost benevolentní, protože nebudou při srovnávání brát v potaz celou místně obvyklou cenu, ale jen 75 % její hodnoty. „Přimhouří“ tedy oči, bude-li rozdíl cen v dané toleranci. V některých případech tudíž poplatníci i proti dnešku ušetří i na dani.

Pokud ale finanční úřad vyhodnotí, že místně obvyklá cena daného bytu je tři milióny korun, situace bude už zcela jiná.

Prodávající bude moci uplatnit ještě jednu možnost. Když usoudí, že místně obvyklá cena bude tři milióny, bude moci požádat finanční úřad, aby porovnal kupní cenu s posudkem znalce. V tomto případě ovšem musí předložit příslušný znalecký posudek. Když znalecký posudek určí cenu této nemovitosti například ve výši 2,5 miliónu korun, pak 75 % činí 1,875 miliónu korun a prodávající uhradí daň z kupní ceny (dva milióny Kč).

Poplatník daně bude mít přitom nově možnost, aby náklady za pořízení znaleckého posudku odečetl od základu daně. Jsou to ale jen 4% z ceny.

Poplatníkem dál prodávající
Úlevou pro poplatníka daně bude i to, že všechny přílohy k daňovému přiznání bude moci přikládat v prosté kopii či elektronické podobě.

Pokud budou prodávat nemovitost ze společného jmění manželé, budou moci podat jedno přiznání. Až dosud podával přiznání každý z manželů za sebe.

Poplatníkem daně i nadále zůstává prodávající a kupující bude ručitelem. Prodávající a kupující se však mohou domluvit, že poplatníkem daně bude kupující. V takovém případě nebude za daň ručit nikdo.

Uvedený zákon se vztahuje jen na úplatné převody nemovitostí, to je na prodeje a směny. Nikoli tedy na darování nemovitostí.

PŘEVODY, KTERÉ NEVYŽADUJÍ POSUDEK

  • rodinné domky a byty
  • chaty, chalupy, další rekreační objekty
  • garáže
  • pozemky tvořící s těmito stavbami funkční celek
  • pozemky, jejichž součástí jsou tyto stavby
  • pozemky bez trvalého porostu, na nichž není zřízena stavba a k nimž nebylo zřízeno právo stavby
Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: phone: