0 k porovnání

Předkupní právo spoluvlastníků opět od 1.1.2018​

Novelou občanského zákoníku z prosince 2016 je opět od 1.1.2018 znovuzavedeno předkupní právo spoluvlastníků. Spoluvlastník tedy je oprávněn uplatnit předkupní právo, a to u úplatných i bezúplatných převodů nemovitých věcí. Novela řeší také možnost spoluvlastníka se takového předkupního práva výslovně vzdát, toto vzdání se předkupního práva je předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Předkupní právo ovšem je možné neuplatnit v případě převodu podílu na osobu blízkou. Volné nakládání spoluvlastníka s jeho podílem již není možné. Nyní je nutné nabídnout podíl ke koupi za stanovenou cenu ostatním spoluvlastníkům.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
phone: lname: email: fname: