0 k porovnání

Pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele chrání i klienty realitních kanceláří

 

Zákon o realitním zprostředkování nařizuje osobám a společnostem podnikajícím podle tohoto zákona povinné pojištění odpovědnosti na rizika vyplývající z realitní činnosti. Zákon tak nově chrání klienty i makléře.

Pojištění odpovědnosti za výkon profese bylo dříve pouze dobrovolné. Již v minulosti ukládaly tuto povinnost například stanovy Asociace realitních kanceláří pro své členy, stejně tak i Evropský klub realitních kanceláří. Ne všichni makléři a pracovníci realitních uskupení však byli členy asociace, a tudíž pro ně tato povinnost neplatila. Nyní je třeba, aby si pojištění zařídil každý podnikatel, který provozuje činnost realitního zprostředkovatele.

Zákon chrání obě strany
Zákon o realitním zprostředkování by tak měl více chránit klienty realitních kanceláří. Při prodeji či nákupu nemovitosti je třeba řešit mnoho úkonů, od právních, přes finanční dokumentaci až po zápis do katastru nemovitostí. Klientovi může vzniknout majetková i nemajetková újma. Například když makléř způsobí prodlení v podání na katastr nemovitostí, pochybí v kupní smlouvě či dodá neúplné nebo nesprávné podklady pro získání hypotečního úvěru.

Pokud však nebyl pojištěn, a navíc s ním klient neměl uzavřenou písemnou smlouvu, kde by se náhrada za škodu řešila, docházelo často k nepříjemným sporům, při nichž klient ztrácel důvěru v realitní zprostředkování jako takové. Jestliže totiž makléř odmítl uznat svoji vinu a hradit škodu ze svého, přicházely na řadu soudy, což znamenalo značné časové prodlení a zvýšení celkových nákladů.

Podle zákona má realitní zprostředkovatel povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem své profese. Navíc je povinen při zahájení jakékoli transakce uzavřít s klientem písemnou smlouvu, která specifikuje veškerá práva a povinnosti smluvních stran.

Minimum mnohdy nestačí
Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 1,75 milionu korun na jednu pojistnou událost a nejméně 3,5 milionu korun pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. U osob jednajících jménem realitního zprostředkovatele musí být limit pojistného plnění nejméně 875 tisíc korun na jednu pojistnou událost a 1,75 milionu korun pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Pojištění však může být i vyšší. To je již na zvážení realitních makléřů, zda si sjednají pojistku na vyšší, než je zákonem stanovený limit. V posledních letech, kdy ceny nemovitostí stále stoupají, může být tento limit nedostatečný. A je třeba si uvědomit, že pojišťovna uhradí škodu jen do výše smluvního limitu. Pokud je vyšší, bude vyšší i pojistné plnění.

Konkrétní smlouvu je dobré osobně projednat s kvalifikovaným pojišťovacím poradcem. Ne všechny pojišťovny v ČR nabízejí tento typ produktu, ale jejich počet se rozšiřuje. Některé jsou již dobře připravené jak na jednotlivce - OSVČ, tak na realitní kanceláře, které pod sebou formou franchizingu či jiné formy sdružují více realitních poradců. Ty totiž mohou uzavřít rámcovou smlouvu, která pak pokryje pojištění realitní kanceláře i všech jejích zprostředkovatelů.

Stačí, když makléř po prohlídce nezavře okno vašeho prodávaného domu. Dovnitř naprší, nebo se tam dostanou zloději. A tak jestliže plánujete nákup či prodej nemovitosti, nespoléhejte na ústní informaci. Nechte si od makléře předložit potvrzení prokazující sjednané pojištění odpovědnosti. Budete mít záruku, že i v případě takové nehody bude ze strany realitního zprostředkovatele postupováno odpovědně a profesionálně.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: