0 k porovnání

Plánujete stavbu domu? Obstarejte si kvalifikovaný souhlas souseda

14.8.2019 - Pro stavebníka je výhodou, pokud si pro realizaci svého stavebního záměru obstará kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou. Ten mu umožní levněji a rychleji získat oprávnění k umístění či realizaci stavby, navíc bez strachu z možnosti podání odvolání ze strany souseda.

Zákaz zřizování stavby u hranice pozemků
Podle stávajícího občanského zákoníku může vlastník pozemku – tedy váš soused – požadovat, abyste nerealizovali stavbu v těsné blízkosti společné hranice. Musí k tomu však mít rozumný důvod, například odnětí volného přístupu vzduchu či stínění budoucí stavbou. Co to je "rozumný důvod", závisí především na objektivním posouzení situace s ohledem na místní poměry. Proto je dobré, pokud souseda seznámíte se svým záměrem a vyžádáte si od něj kvalifikovaný souhlas.

Pro jaké stavby lze souhlas využít
Souhlas lze využít pro všechny stavby, které jsou v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. Nejčastěji jde o stavební záměry uvedené v § 103 stavebního zákona a ohlašované stavby včetně jejich změn dle § 104, jako jsou stavby sloužící pro bydlení nebo rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, o jednom podzemním podlaží s maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Souhlas souseda není nutný, je však nezanedbatelnou výhodou
Pokud získáte kvalifikovaný souhlas souseda, získáte výhodu. Jestliže soused nedá souhlas, nelze využít zjednodušených postupů, tedy především ohlášení stavby. Na žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení to sice nemá žádný vliv. Soused se však tím pádem stane účastníkem řízení a může podávat námitky proti záměru, případně podat odvolání proti rozhodnutí, kterým byla stavba povolena.

Vždy je pak na stavebním úřadě, aby jeho námitky posoudil. Avšak právě opakované a někdy nadužívané opravné prostředky vedou k nekonečnému prodlužování řízení. Vždy je tedy lepší se se sousedy domluvit.

Zkuste budovat dobré sousedské vztahy od počátku
Vždyť nejbližší sousedy, s nimiž hraničí váš pozemek, budete potkávat prakticky denně. Mít mezi sebou slušné vztahy se opravdu vyplatí. Proto je dobré seznámit sousedy před podáním žádosti na stavební úřad se svými záměry. Nejlepší je osobní návštěva, při níž bude dostatek prostoru na vyjasnění sporných nároků. Například na užívání společných hranic pozemků, přístupové cesty a stavbu, která se může dotknout komfortu sousedova bydlení. Může se mu zdát moc vysoká s tím, že bude stínit jeho zahradu, nebo že si budete tzv. "koukat do oken". Proto je vhodné přinést projekt nebo situační výkresy, ze kterých je patrný typ stavby, jeho zastavěná plocha, výška a prostorové uspořádání.

Pokud budete hned v úvodu pravdivě sousedy informovat, prodiskutujete jejich případné připomínky, případně přislíbíte či se rovnou dohodnete na finančním vypořádání za případné škody či za využití sousedova pozemku k realizaci stavby, je pravděpodobné, že souhlas získáte.

Ty, se kterými nemáte zrovna ideální vztahy, nebo nejsou přítomni, oslovte dopisem s doručenkou. Dopis by měl mimo osobního sdělení a popisu záměru zcela určitě obsahovat situační výkres a stručný popis projektové dokumentace, včetně žádosti o podpis situačního výkresu.

Na správních poplatcích můžete v případě realizace běžného rodinného domku do 150 m2 ušetřit díky kvalifikovanému souhlasu souseda na správních poplatcích až 4 500 Kč.

Jindra Svitáková

 

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: fname: phone: