0 k porovnání

Napojení pozemku na inženýrské sítě. Kdo to zaplatí?

14.10.2020 - Voda, elektřina, plyn, odpady, telekomunikační vedení, neboli inženýrské sítě. Většinu z nich potřebuje stavebník ke stavbě rodinného domu. Jestliže zakoupíte pozemek tzv. na zelené louce, který inženýrské sítě nemá, čeká vás jejich vybudování.

Zasíťované pozemky mají přivedené přípojky sítí na hranice pozemku. Složitější je, pokud sítě sice na hranici pozemku jsou, ale nemají kapacitu novou přípojku pojmout. Provozovatel pak nemusí vybudování přípojky umožnit, a to znamená velkou technickou překážku pro stavbu domu. Nejnákladnější je vybudování sítí na pozemku tzv. na zelené louce.

Kde zjistit stávající sítě
Pokud kupujete nezasíťovaný pozemek, je třeba si ověřit kapacitu sítí a možnost přípojky na stavebním úřadě a u jednotlivých provozovatelů. Některé obce mají digitální technickou mapu, v níž lze rovněž tyto informace zjistit. Bohužel, dosud neexistuje přehledný celostátní systém, kdy by byly zaneseny veškeré inženýrské sítě, natož všechny přípojky. Takže nezbývá než navštívit provozovatele jednotlivých sítí. A i tak je někdy obtížné zjistit přípojky staršího data, které nemusí být ani u provozovatelů v dokumentaci zanesené.

Havárii lze předejít vytyčením sítí
Každý pozemek určený k prodeji má obsahovat v obchodní dokumentaci, resp. ve smlouvě, seznam a umístění podzemních sítí. Následně je třeba již před územním rozhodnutím požádat všechny správce sítí o vyjádření, zda je či není projektovaná stavba dotčena příslušnou sítí. Druhé oslovení správců sítí se provádí před stavebním povolením. Pokud některá síť na pozemku již vede, může správce sítě požadovat před zahájením stavby její vytyčení. To by měl provést pověřený technik.

Stavebník by se neměl pouštět do jakýchkoli pozemních prací bez předchozí konzultace s projektantem, stavebním úřadem a případným vytyčením sítí. Pokud totiž dojde k havárii v důsledku špatného vytyčení nebo nedostatečných informací správce sítě, případná škoda jde na jeho vrub a nemusí ji hradit stavebník.

Jak postupovat při připojení na sítě
V případě vodovodníkanalizační i plynovodní přípojky vše začíná návštěvou provozovatele příslušné sítě, od něhož získá stavebník základní informace o možnostech napojení. Přípojky lze povolit samostatně ve stavebním řízení nebo jsou součástí projektové dokumentace domu a jsou povoleny společně s nemovitostí. Pro přípojky do 50 m délky stačí územní souhlas. V ostatních případech je nutné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Projekty jednotlivých sítí je třeba objednat u autorizovaných odborníků v dané oblasti. Pak následuje schvalovací řízení a následně realizace přípojek. Jednodušší práce, jako jsou například výkopy a některé stavební práce, lze provést svépomocí. Nicméně veškeré odborné práce spočívající v montáži daných zařízení, provozních zkouškách apod. musí provést odborná firma, či přímo provozovatel sítě.

Jednodušší je to s přípojkou elektřiny. Dle poslední novely energetického zákona zřizuje na vlastní náklady elektrickou přípojku v zastavěném území provozovatel distribuční soustavy. Stavebník navštíví kontaktní místo distributora a podá žádost o připojení dané parcely. Pak dostane vyrozumění, kdy bude připojení provedeno.

Kdo to platí
Každá přípojka, ať jde o vodu, plyn či kanalizaci, bude stát desetitisíce. Jen projekt autorizovaným inženýrem může přijít na 8 až 12 tisíc korun. Montáž a tlaková zkouška vodovodní přípojky vyjde na více než 10 000 korun. Když k tomu připočtete materiál a stavební práce, dostanete se v každém případě nad třicet i více tisíc korun. Přitom náklady na zřízení vodovodní, kanalizační i plynové přípojky hradí stavebník.

Distributoři plynu nabízejí po zahájení odběru odkoupení přípojky za smluvní cenu. Pouze náklady na zřízení přípojky elektrické energie jdou na vrub distributora energie. Stavebník hradí náklady, pouze pokud jde o nezastavěnou oblast a přípojku v délce nad 50 metrů.

Někteří zájemci o pozemek se často podivují, že zasíťované pozemky jsou podstatně dražší. Ovšem cena za dovedení inženýrských sítí na pozemek je značnou investicí. A tak koupě již zasíťovaného pozemku může v konečném výsledku ušetřit peníze i spoustu času.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: lname: fname: phone: