0 k porovnání

Na úhradu daně z nemovitosti zbývá poslední týden

24.5.2021 - Pokud jste si pořídili v roce 2020 nemovitost a podali řádné daňové přiznání, máme stejně jako ostatní vlastníci nemovitostí termín na úhradu vyměřené daně už jen do 31. 5. 2021. Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 platí ten, kdo byl zapsaný v katastru jako majitel nemovitosti k 1. lednu letošního roku.

Daň z nemovitosti se platí každoročně a hradí ji každý, kdo vlastní jakoukoli nemovitost – byt, dům, pozemek, pole, zahradu. Neplatí se pouze za pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a pozemky určené pro obranu České republiky.

Jak a kdy daň zaplatit
V případě, že jste podali daňové přiznání osobně nebo poštou, počkejte, až vám přijde složenka, na níž bude přesná částka vyměřená finančním úřadem. Pokud jste použili elektronický formulář, daň se vypočítá automaticky po zadání příslušných údajů. I tak přijde od finančního úřadu složenka, a to nejpozději 25. května.

Nepřesáhne-li roční daň částku 5 000 Kč, je splatná najednou a to do 31. května. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Také je však možné při vyšší částce platbu rozložit do dvou splátek. První je splatná do konce května, druhá pak do 30. listopadu.

V letošním roce finanční správa doporučuje, aby poplatníci s ohledem na epidemiologickou situaci omezili osobní kontakt se správcem daně a hradili daň bankovním převodem.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: fullname: lname: email: phone: