0 k porovnání

Možnosti společného jmění manželů ve vztahu k vlastnictví nemovitosti

25.3.2019 - SJM, neboli společné jmění manželů, vzniká uzavřením manželství. Z hlediska vlastnictví nemovitosti však je třeba rozlišit, zda nemovitost vlastnil jeden z partnerů již před uzavřením manželství a jaký bude režim v manželství.

SJM má několik režimů: zákonný, smluvní a z rozhodnutí soudu. V zákonném režimu patří do společného jmění manželů majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství, kromě věcí, které slouží k osobní potřebě, věcí nabytých darem nebo děděním, či jako náhradu nemajetkové újmy. Avšak součástí SJM se stává zisk, který z majetku jednoho z manželů plyne. Například manželka zdědila byt, který pronajímá. Příjem z pronájmu tedy patří do SJM.

Rozšíření SJM
SJM lze smluvně rozšířit i na majetek, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Například když Anna dostane darem od rodičů polovinu činžovního domu. Poté se vdá a rozhodne se, že s manželem bude sdílet všechno, včetně darované poloviny činžovního domu. U notáře oba dva podepíšou smlouvu o rozšíření SJM, a tak manžel nabyde majetek manželky, který získala před uzavřením manželství.

Bydlení manželů
Manželé mají své obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost. Právní termín obydlí znamená místo, kde osoby skutečně bydlí. Manželé se musí dohodnout na adrese rodinné domácnosti, nebo se dohodnou na odděleném bydlení. I tehdy však platí zásada, že pokud má jeden z manželů výhradní právo bydlení v domě nebo v bytě, vznikne uzavřením manželství právo tam bydlet i druhému manželovi. Pokud se manželé následně nedohodnou v případě rozvodu, lze zrušení dosáhnout pouze prostřednictvím soudu.

Pozor na investice do cizího
Je zcela běžné, že manžel například zdědí dům, ale aby v něm manželé mohli bydlet, je třeba jej rekonstruovat a peníze již pocházejí ze SJM, či investuje do jeho nemovitosti manželka. Avšak v případě rozvodu je třeba prokázat výši investic, která byla do domu vložena manželkou, jinak rekonstruovaný dům zůstane v majetku manžela a manželce nenáleží žádný podíl ani náhrada za vloženou investici. 

Dar dospělým dětem
Když rodiče chtějí dítěti, které žije v manželství, koupit nemovitost s tím, aby patřila výlučně jemu, je nejlepším řešením převést mu peníze formou daru na jeho účet. Pokud za ně zakoupí byt, bude v jeho výlučném vlastnictví. I když někteří realitní makléři trvají na podpisu kupní smlouvy oběma manželi, je to neoprávněné.

Manželé mají vždy na výběr z několika možností. Mohou se rozhodnout pro SJM buď před uzavřením manželství, nebo kdykoli v jeho průběhu. Také SJM nemusí vůbec vzniknout. Podle toho by také měli řídit své rozhodnutí v oblasti nákupu, správy či prodeje nemovitostí.

Jindra Svitáková

 

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: