0 k porovnání

Ministerstvo životního prostředí chystá pokračování kotlíkových dotací

31. srpen byl posledním dnem, kdy bylo možné podat žádost o dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. MŽP ji pro všechny kraje ČR vyhlásilo v únoru letošního roku a první žádosti fyzických osob začaly kraje postupně přijímat ve své režii od května tohoto roku. Ještě letos rezort nabídne krajům další peníze na pokračování tohoto úspěšného programu.

Na jaře letošního roku došlo vlivem ruské agrese na Ukrajině k úpravě podmínek výzvy (omezení podpory plynových kotlů) a ke změně legislativního termínu pro používání kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry minimálně 3. emisní třídy. Lhůta pro jejich používání v objektech určených pro bydlení byla novelou zákona o ochraně ovzduší prodloužena o dva roky, tj. do konce srpna roku 2024 (pro ostatní objekty zůstal v platnosti původní termín zákazu zastaralých kotlů od 31. 8. 2022).

Jak uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, zákaz provozu starých neekologických kotlů bude tedy díky schválené novele pro rodinné domy, bytové domy a objekty určené pro rodinnou rekreaci platit až od 1. 9. 2024. "Podařilo se nám tak ulehčit domácnostem, zatíženým kromě jiného nyní především růstem cen energií, a zároveň jsme jim nabídli jedinečnou, v historii kotlíkových dotací nebývalou výši dotace, včetně možnosti de facto půjčky na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu," dodala.

I přes turbulentní vývoj podalo žádost o výměnu starého kotle za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo (případně plynový kotel pořízený nebo závazně objednaný do 30. 4. 2022) bezmála 17 tisíc nízkopříjmových domácností v celkovém obnosu přes 2,5 mld. Kč. Z toho bylo 36 % žádostí na kotel na biomasu, 53 % na tepelné čerpadlo a 11 % na plynový kondenzační kotel (tato poslední možnost skončila k 31. březnu).

Nyní ministerstvo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a krajskými úřady vyhodnocuje ukončenou výzvu a získané výstupy zohlední při nastavování podmínek dalšího kola dotací. To se chystá vypsat znovu již během listopadu.

Ministryně Hubáčková doplňuje: "Vnímáme také snahu občanů odejít od plynových zdrojů. Denně dostávám dotazy, zda a kdy bychom ji mohli podpořit dotacemi. Můžu nyní ujistit, že i mou prioritou je odklon od fosilních zdrojů, od ruského plynu. Intenzivně proto tuto možnost vyjednáváme s Evropskou komisí, chtěli bychom takovou podporu, takovou možnost nabídnout v příštím roce. První na řadě by byly opět nízkopříjmové domácnosti."

Aktuální výzva kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti sice nyní skončila, ale stále je v běhu Nová zelená úsporám, kde na pořízení kotle na biomasu či tepelného čerpadla lze získat 35 000 - 140 000 Kč. Dosud si o dotaci v tomto programu požádalo již 49 tisíc spotřebitelů, jimž by mělo být přiděleno 9,6 mld. Kč. Zrealizováno a proplaceno je již 11 tisíc žádostí s dotací ve výši 1,6 mld. korun.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: fname: