0 k porovnání

Kvalitní realitní makléř zaručí kvalitní obchod

23.6.2020 - Každý realitní makléř by měl podle nového zákona o realitním zprostředkování splňovat příslušné kvalifikační požadavky. Zákonodárci tak reagovali na stav, kdy povolání makléře mohl vykonávat prakticky každý. Klient však neměl jistotu, že právě jeho makléř je natolik profesně zdatný, aby dotáhl celou transakci do zdárného konce.

Do 3. března 2020, kdy vstoupil nový zákon v platnost, mohl s nemovitostmi obchodovat prakticky každý. Šlo o volnou živnost, která nebyla vázána na žádné profesní vzdělání a kvalifikaci. Tak docházelo k tomu, že kdokoli si mohl opatřit živnostenský list a začít nabízet své služby v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí.

Pro mnohé laiky byla vidina provize za prodej bytu či domu tak atraktivní, že se rozhodli to prostě "zkusit“. Mnoho takových si zjistilo sotva základní fakta a vrhla se na realitní trh. Kvalita makléřů tak byla velmi nevyrovnaná. Přitom zákazníci často makléři svěřují své životní úspory. Při jeho chybě však může dojít k jejich částečné ztrátě, znehodnocení či dokonce totálně špatné investici.

Renomované realitní kanceláře si v přecházejících letech makléře samy vzdělávaly v rámci firemních a odborných vzdělávacích programů a kurzů. Ovšem pokud kdokoli chtěl, mohl si založit realitní živnost bez jakékoli profesní odbornosti. Situace se ale změnila.

Realitní zprostředkování jako živnost vázaná
Profese makléře byla a vždy bude velmi náročná. Makléř musí být nejen odborně zdatný, ale navíc musí být skvělý obchodník, vyjednávač a znalec lidí. Potřebuje znalosti z oblasti práva, bankovnictví a marketingu. Jedině v tomto případě může celý prodej nákupu či prodeje nemovitosti provést "na klíč" a ke spokojenosti obou smluvních stran.

To je cílem nového zákona, který nyní ukládá realitním makléřům povinnost splnit požadavky na svou kvalifikaci a vzdělání předtím, než začnou v oboru působit. V případě, že v němž již působí, musí je dodatečně doložit.

Na zákon o realitním zprostředkování tak navázala i změna živnostenského zákona. § 24 požaduje, aby realitní zprostředkovatel měl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to buď v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu, obchodu nebo v oblasti stavitelství zaměřené na přípravu a realizaci staveb.

Pokud nebude vystudovaný v magisterském programu, může mít absolvovaný bakalářský program, 1 rok praxe a mezinárodně uznávaný kurz se zaměřením na nemovitosti u státem akreditovaného ústavu. Pokud má vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru, potřebuje k tomu ještě 3 roky praxe v oboru realit.

Čas na změnu do března 2021
Současní makléři a podnikatelé v oblasti realitního zprostředkování měli podle zákona do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro její provozování. Pokud by se tak nestalo, uplynutím této doby by jejich oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zaniklo. Lhůta byla rozhodnutím Poslanecké sněmovny s ohledem na pandemii Covid-19 a její důsledky prodloužena na 12 měsíců, tj. do 4. 3. 2021. Stalo se tak především kvůli pozastavení kurzů a zkoušek odborné způsobilosti po dobu karantény.

Všichni realitní makléři, kteří nyní nesplňují příslušné požadavky na kvalifikaci, nebo chtějí nově v oboru realitního zprostředkování podnikat, mají tedy čas do začátku března 2021 na absolvování odborných kurzů a odpovídajících zkoušek. V rámci nabídky rekvalifikací se pořádá například rekvalifikační kurz "Obchodník s realitami", který se zakončuje zkouškou odborné způsobilosti před autorizovanou osobou. Úspěšní absolventi pak obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Zkouška přitom obsahem odpovídá státem stanoveným požadavkům, v nichž je mj. komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami, využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí, odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí, orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami, orientace v oblasti stavebnictví, používání informačních technologií či etika při výkonu činnosti. 

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: phone: email: lname: