0 k porovnání

Kupujete rozestavěný dům? Které změny stavby je nutné hlásit úřadům?

Chcete koupit rozestavěný dům, ale ne všechny dispozice vám tak úplně vyhovují? Změny jsou v každém okamžiku stavby možné. Ale je třeba počítat, že pokud jde o větší změny, musí se zanést do projektu a nahlásit na stavební úřad.

Jaké kroky je tedy potřeba podniknout, pokud kupujete nedokončený rodinný dům a plánujete změny oproti původnímu projektu?

Drobné odchylky se nemusí v průběhu stavby hlásit

Drobné odchylky jsou takové, kterými se nemění účel užívání stavby, nezasahuje se do veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy (například požární předpisy) a nezasahuje se do právem chráněných zájmů účastníků řízení (sousedící stavby a pozemky). Když nepostavíte jednu vnitřní příčku, přesunete dveře na jiné místo ve stěně, provedete změny dispozic v koupelně, bude se jednat o malé změny. Takové by ani při rekonstrukci nevyžadovaly stavební povolení, a tak je lze následně předložit stavebnímu úřadu až spolu s oznámením o užívání stavby. Navíc tyto změny nemusí být zpracovány autorizovanými architekty ani inženýry.

O větší změny je třeba žádat stavební úřad

Pokud se změny týkají pláště budovy, například vybudování nového okna, nějaké přístavby či nástavby, bude třeba podat žádost na stavební úřad.

Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popřípadě autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení. Řízení pak probíhá podobně jako stavební řízení, případně jako územní řízení, pokud se stavebník zároveň odchýlí také od územního rozhodnutí (to platí například při přístavbě, dostavbě garáže apod.).

V případě velkých změn je třeba počítat se změnou projektu, kterou musí provést projektant či autorizovaný architekt. Cena takové změny se většinou odvíjí od pracnosti a rozsahu zapracování, případně přepracování projektu.

Úprava typového projektu

Ta probíhá tehdy, pokud si koupíte typový projekt od projekční kanceláře či stavební firmy, a chcete jej upravit. Mezi drobné úpravy se počítá například jiná velikost oken, malé dispoziční změny, zapracování komínu pro krb či kamna a podobně. Tyto změny mohou stát 1500, ale i pět a více tisíc korun.

Jestliže se jedná o zásadnější úpravy, mezi něž patří například doplnění suterénu, rozšíření obvodových částí domu, změna konstrukce krovu, přístavby, je cena závislá na rozsahu změn a projektanti na ni dle požadavků klienta vyhotoví individuální cenovou nabídku. Každopádně to může typový projekt prodražit o deset i více tisíc korun.

Pokud budete měnit projekt v průběhu stavby, raději i malou změnu zkonzultujte se stavebním úřadem. Co může jeden považovat za malou změnu, například velikost okénka v koupelně, může sousedovi, jehož směrem je okno situováno, vadit. Jen tak se lze vyhnout zbytečným sporům se sousedy a případným sankcím a problémům ze strany stavebního úřadu.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: fname: