0 k porovnání

Kupujete pozemek? Získejte co nejvíce informací. Předejdete zbytečným problémům

 

20.3.2019 - Kupujete pozemek jako investici? Nebo pro sebe a své budoucí vysněné bydlení? Dopředu si zjistěte co nejvíce informací, ať se vyhnete možným problémům. Před koupí pozemku je vždy důležité vše osobně prověřit. Zajeďte si na místo a pozemek i jeho okolí si dobře prohlédněte. Nikdy neuškodí promluvit si i s možnými sousedy či obyvateli obce.

Katastr nemovitostí
Z katastru nemovitostí získáte údaje o vlastníku pozemku, zda nejsou na pozemku vázaná věcná břemena, půjčky, exekuce či zástavní smlouvy. Velice důležitá je i informace o přístupové cestě, zda je součástí vlastnictví pozemku a nejsou-li na ní jiná vlastnická práva a nevedou pod ní sítě (elektřina, voda, internet), ke kterým je třeba zabezpečit přístup.

Stavební úřad
Na stavebním úřadu vám mohou sdělit, zda v okolí pozemku není plánování výstavba, aby vás v budoucnu nepřekvapil dálniční přivaděč v blízkosti pozemku. Dále můžete získat kopii katastrální mapy a ověřit si, zda pozemek má skutečně deklarovaný účel v územním plánu, např. stavební, jak je k němu zajištěna přístupová cesta, zkolaudované napojení na sítě (kanalizace, elektřina, plyn, voda, mobilní signál) a v jaké kvalitě, geologickou historie pozemku (spodní voda, kvalita podloží), vzdálenost od stožárů vysokého napětí a informace, zda pozemky nejsou v zátopové zóně. Všechny informace si nechte zaslat v písemné podobě.

Záměr
I když se rozhodnete koupit pozemek jako investici je vždy dobré dopředu promyslet jeho využitelnost. Pokud je pozemek deklarován v územním plánu do zastavitelné oblasti, tj. má definici stavebního pozemku, bude jednodušší jej prodat. Ale i tady je třeba zjistit, jestli na území nejsou vyhlášena různá omezení, která mohou určovat typ stavby, sklon střechy, výšku budovy atp. v rámci ochrany přírody a zachování charakteru výstavby v dané oblasti.

Ostatní varianty pozemku jako půdní fond nebo nezastavitelná území vám mohou zabrat několik let snahy o změnu účelu pozemku a občas se tato snaha nesetká ani po letech s úspěchem. Ale pozemky můžete využít i jinak – třeba na pěstování ovoce nebo na pronájem místním zemědělcům jako trvalou travní plochu.

U koupě pozemku je nejdůležitější zjistit si všechny informace předem. Jen tak eliminujete veškerá rizika a případné komplikace. V případě nejasností je dobré oslovit zkušeného realitního makléře, který se v dané oblasti dlouhodobě pohybuje.

Petra Matoušková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: email: phone: