0 k porovnání

Kupujete nemovitost? Pozor na daň z nabytí nemovitosti. Jaké novinky nás čekají?

11.10.2019 - Jestliže kupujete nový byt či byt starší, nechte si poradit, co je a není zpoplatněno. V nákupu staré nebo nové bytové jednotky sice nejsou rozdíly, co se týká obchodní transakce, ale v otázce daně z nabytí nemovitosti rozdíly existují.

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí neplatí vždy
Podle § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva, a to k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu, k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu a k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru.

Ovšem nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu nebo jednotky v bytovém domě.

Kdo platí při koupi bytu a kdo ne
Jestliže si koupíte v letošním roce byt v novém bytovém domě, který byl dokončen například v roce 2017, daň z nabytí nemovitosti platit nebudete, protože jde o novou bytovou jednotku, která není starší pěti let.

Avšak pozor, jedná se pouze o první úplatné nabytí!  Může se stát, že byt někdo koupí, ale nakonec se do něj z nějakých osobních důvodů nenastěhuje a rozhodne se ho prodat. Pokud budete tedy kupovat byt o takové osoby, již daň zaplatit musíte.

Totéž platí, pokud koupíte byt, který byl dostavěn například v roce 2010. Daň z nabytí nemovitosti platit budete, a to i když by šlo o byt nový a vy jste byli jeho prvními vlastníky.

Problematika daně při koupi rodinného domu
Problém může působit výstavba rodinného domu, kdy se uplatňuje oddělené vlastnictví pozemku a rodinného domu, popřípadě je uplatněno právo stavby. Osvobození totiž platí na tu nemovitost, jejíž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu, což se například v uvedeném případě stane u samostatného rodinného domu práva stavby, a nikoli u pozemku.

Obvykle bývá rodinný dům součástí pozemku, ale musí mít stejného vlastníka. Pokud se oddělí, vzniknou tak fakticky dvě nemovitosti. Osvobození lze použít jen u té, jejíž součástí je nová stavba.

Dům však musí být hotový, tj. zkolaudovaný. Jestliže jej koupíte v rozestavěném stavu, nejde o hotovou bytovou jednotku a stavba není od daně osvobozena. Je tedy třeba důkladně zkontrolovat smluvní podmínky. V nich musí být jasně specifikováno, co kupujete, v jakém stavu a jakou formou.

Novinka – úlevy pro prodej bytů v rodinných domech
8. října letošního roku podepsal prezident Zeman novelu výše uvedeného zákonného opatření z roku 2013, podle které bude od daně z nabytí nemovitostí osvobozen také první prodej bytů v rodinných domech.

Dosavadní osvobození se na první úplatné nabytí bytu v rodinném domě nevztahovalo. Rodinný dům může mít podle předpisů nejvýše tři byty. Podle argumentů navrhovatelů ale v poslední době roste trend vymezovat bytové jednotky i v nově postavených rodinných domech.

Prodávající, kteří tedy ve svém rodinném domě vytvoří tři bytové jednotky, nemusí již prodávat vlastnické podíly. Mohou vymezit jednotlivé byty a společné prostory. Získají tak více peněz za jednotlivé byty než za dům jako celek.

Jindra Svitáková

 

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: fullname: phone: