0 k porovnání

Koupě nového bytu od developera. Co vše je dobré vědět

18.11.2019 - Developeři. Poměrně nový pojem, jímž se označují společnosti, které staví a následně prodávají byty v bytových domech či domy v menších či větších komplexech. Jejich inzerce na nové projekty jsou takřka na každém rohu. Jejich důvěryhodnost roste s počtem realizovaných projektů. Vždy je však před koupí nemovitosti co zjišťovat a kontrolovat.

Věrohodnost developera
Ne vždy za projekty stojí renomované společnosti. Developerem může být i jednotlivec, který se rozhodne postavit dům o několika bytových jednotkách. Co vše je dobré si tedy zjistit, než se rozhodnete vzít si hypotéku a vstoupit do projektu jako spoluvlastník jednoho z nabízených bytů?

Nerozpakujte se prověřit developerskou skupinu. Zvlášť pokud za sebou nemá žádnou historii a jde o první projekt. Při neúspěchu může dojít k likvidaci firmy a poté nebudete mít možnost uplatnit například reklamace.

Zjistěte si způsob financování stavby. Zda jde o vlastní zdroje, úvěr banky či peníze klientů – kupujících, kteří do projektu vstupují. Poslední způsob je nejvíce rizikový. Mělo by jít spíš o kombinaci několika zdrojů.

Kdo odpovídá za reklamace na objektu
Při koupi nemovitosti máte právo žádat u prodávajícího odstranění skrytých vad po dobu pěti let od nabytí nemovitosti. Nárok musíte uplatnit včas. To znamená bez zbytečného odkladu po zjištění stavu stavby.

U novostaveb poskytují prodejci zpravidla záruku za jakost. Záruka však není zákonem upravena, a tak je třeba pohlídat si, aby byla ve smlouvě přesně specifikována. Zpravidla se poskytuje na tři až pět let. A to buď na nemovitost jako celek, nebo jen na vybrané části, například na střechu, některé konstrukce apod.

S podmínkami reklamace se seznamte předem. Jak, kde a do jakého termínu lze reklamovat. A také u koho. Abyste nebyli překvapeni, že vás developer posílá na své dodavatele.

Nepodceňujte ani zdánlivě malé vady, jako například vodu stojící na parapetu. Představte si, co tam asi dělá, jak se tam dostala. A co se stane při dlouhotrvajících deštích. Ne nadarmo se říká, že kapka prorazí i kámen. Raději se poraďte s odborníkem, a to pokud možno ještě před podpisem rezervační smlouvy.

Co náleží k bytu
Zjistěte, zda je v prohlášení vlastníka přesně stanoveno, co je součástí a příslušenství bytové jednotky. Běžným příslušenstvím bytu bývají balkon, garáž nebo sklep. Ovšem nemusí to být vždy. Mohou být ve spoluvlastnictví SVJ s tím, že je budete jako vlastník bytu užívat.

Správa nemovitosti
Povinnost založit společenství vlastníků je v domě, který má více než pět jednotek. Společenství se zakládá tehdy, pokud je již ve vlastnictví tří různých vlastníků alespoň pět bytových jednotek.

Vstupujete-li do projektu v počáteční fázi, zajímejte se o návrh stanov společenství. Je-li již společenství založeno, nechte si schválené stanovy předložit. Informujte se, jak je řešena usnášeníschopnost orgánů, poměry pro jejich rozhodování týkající se správy společného majetku. Zda orgány budou tvořit vlastníci jednotek nebo správcovská společnost. Pokud jste se se správou SVJ dosud nesetkali, poraďte se s odborníky.

Vlastnictvím jednotky v bytovém domě o více než pěti jednotkách se stanete členem tohoto společenství. Získáte nejen právo, ale i povinnost rozhodovat o společném majetku a spolupodílet na jeho správě a údržbě, ať už fakticky nebo jen finančně. Proto je třeba vědět, zda jsou všechny procesy kvalitně nastaveny.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: fname: phone: