0 k porovnání

Kdy musíte uhradit DPH při nákupu nebo prodeji nemovitosti?

2.10.2020 - Od 1. ledna 2016 nabyla účinnosti některá ustanovení zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a další související zákony. Mimo jiné je od DPH osvobozeno dodání nemovité věci a nájem nemovité věci. Nemusí tomu však být pokaždé.

Kupní cena nemovitosti je účtována s DPH pouze tehdy, když nemovitost kupuje první kupující od developera nebo od podnikatele v oblasti realitní činnosti, který je vlastníkem nemovitosti. Jde tedy o stavby nové.

Co je od DPH osvobozeno
Zákon dále stanovuje výjimky, na které se platba DPH nevztahuje. Mimo jiné mezi tyto nemovité věci patří stavba pevně spojená se zemí (tedy dům) a jednotka (tedy byt). Podmínkou osvobození od daně je uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby. Od DPH je osvobozen také nájem nemovitých věcí, s výjimkou krátkodobého nájmu (tím se rozumí nájem, který netrvá více než 48 hodin).

Pokud tedy budete nemovitost kupovat jako firma, nakoupíte ji bez DPH, i když plátcem DPH je prodávající i vy. Avšak pokud budete nemovitost rekonstruovat, uplatníte odpočty související s náklady na rekonstrukci, údržbu a podobně v rámci firemního přiznání k DPH.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: lname: