0 k porovnání

Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný dům

3.7.2020 - Přijímání žádostí v třetí výzvě dotačního programu Nová zelená úsporám bylo zahájeno 1. března 2020. Jednou z možností je získání dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Kdy lze dotaci získat? Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy. Čím úspornější dům postavíte, tím vyšší dotaci získáte. Na webových stránkách dotačního programu je přesná tabulka, která stanoví parametry, které se pro dosažení energetických úspor sledují. 

Jsou to především měrná roční spotřeba tepla na vytápění, měrná neobnovitelná primární energie, součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, průvzdušnost obálky budovy a nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období. 

Součástí podmínek pro přidělení dotace je instalace systému řízeného větrání s rekuperací. Přitom minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému řízeného větrání při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %.

Kdo může dotaci získat
Žadatelem může být pouze fyzická osoba. Dotaci na výstavbu rodinného domu může získat pouze jeho první vlastník. Tedy ten, který dům postaví, dokončí, a přitom splní kritéria dotačního programu. Podporu lze poskytnout i na rodinný dům, který sice nepostavíte, ale zakoupíte. Platí to pouze pro domy, u nichž byla stavba povolena od 30. 7. 2019 včetně, a pro prvního nabyvatele. To znamená, že dům je třeba zakoupit od prvního vlastníka. Tedy toho, kdo byl zároveň stavebníkem takového domu. Přitom k převodu vlastnictví musí dojít do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s užíváním domu.

Výše dotace
Dotace se vyplácí jako jednorázová částka. Pro dům s nízkou energetickou náročností je to 150 000 Kč, pro dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000 Kč a pro dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000 Kč.

Další podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) a na zajištění odborného technického dozoru. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč.

Důležitým faktem je, že program je financován způsobem tzv. nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, dotaci získáte. Peníze pro vaši podporu budou blokovány od okamžiku doručení žádosti. Není třeba se proto obávat, že když například uděláte v žádosti chybu, budete vyřazeni. Naopak, Státní fond životního prostředí ČR, který má administraci žádostí na starosti, po kontrole správnosti poskytne čas na nápravu chyb a případné doplnění chybějících dokumentů.

Od letošního roku lze postavit pouze dům s nízkou energetickou náročností. Pro hospodaření s energiemi je taková politika více než potřebná. Získání dotace pro stavebníky, kteří se chovají odpovědně a ekologicky, je proto logickým krokem.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: phone: