0 k porovnání

Kam budeme za dva roky chodit na stavební úřad?

27.5.2021 - Poslanecká sněmovna dne 26. 5. 2021 schválila návrh nového stavebního zákona. Jedná se o předlohu předloženou Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), které ji považuje za cestu k zrychlení stavebního řízení formou centralizace a digitalizace. Navrhovaný zákon ruší územní a stavební řízení, a od nich odvozené postupy, a zavádí jednotné řízení o povolení stavby, které v zásadě odpovídá územnímu řízení.

Zrychlení a zprůhlednění má přinést tzv. portál stavebníka. V něm budou mimo jiné elektronicky dostupné příslušné podklady, dokumentace a další informace o řízení. Opadne obíhání úřadů pro získání stanoviska, která nově bude obstarávat stavební úřad.

Jediná stanoviska, která by měla zůstat jsou tato: vyjádření orgánů ochrany památek, zvláště chráněných území a požární ochrany. To jistě uvítají ti, kteří již dnes aktivně digitalizaci státní správy, např. při úhradě daní, využívají.

Zákon budí emoce 
Obce se obávají, že se přesunem stavebního řízení na centralizovaný stavební úřad naopak řízení zpomalí. Mimo jiné existuje obava, zda se nepodaří včas zajistit tisíce nových a zkušených expertů, kteří budou agendu vykonávat.

Dosud mohl stavebník mnoho formalit ověřit a vyřídit na místním stavebním úřadu, což bylo zejména pro běžné stavby a rekonstrukce praktické. Zvláště v méně dostupných obcích je obava, že hlavně pro méně mobilní občany bude zatěžující zajíždět na vzdálený úřad.

MMR návrh obhajuje s tím, že naopak digitalizace a pevné lhůty řízení zkrátí. A že nový systém stavebních úřadů bude profesionální a zajistí také objektivní rozhodování. Systém by měl totiž plnění lhůt hlídat.

Dle návrhu by měl nový stavební zákon nabýt účinnosti 1. 7. 2023. Příští rok by měla začít reorganizace stavebních úřadů a najímání nových úředníků. Nejvyšší stavební úřad by měl mít sídlo v Ostravě. Dále by měl vzniknout odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady, které budou mít územní pracoviště s více úředníky, čímž by měla být zajištěna zastupitelnost (organizace by tedy měla být obdobná nynější organizaci finančních úřadů).

Nyní čeká předlohu projednání v Senátu. Můžeme ovšem očekávat, že ne všichni senátoři budou se schválenou verzí návrhu spokojeni. Zřejmě dojde k podání pozměňovacích návrhů a vrácení návrhu sněmovně. Finální termín schválení a konečná podoba je proto zatím nejistá.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: phone: