0 k porovnání

Jedna nemovitost, spousta dědiců: Jaké to má řešení?

 

Dědictví bývá nejtěžší zkouškou rodinných vztahů. Poradíme vám, jaká máte práva a povinnosti jako spoluvlastník nemovitosti a jak postupovat, když dohoda s ostatními začne drhnout.

Podílové spoluvlastnictví a co z něj vyplývá

Podílové spoluvlastnictví vzniká tak, že nemovitost (nejčastěji dům, byt či pozemek) zdědí více než jeden dědic. Velikost jednotlivých podílů může být stejná, v případě dvou dědiců tak každý získá polovinu nemovitosti, v případě čtyř čtvrtinový podíl. Z dědického řízení ale může vyplynout i dělení nemovitosti na nerovnoměrné díly.

Tak jako tak, pro všechny spoluvlastníky platí stejná práva a povinnosti, které je potřeba řešit a na kterých je především potřeba se dohodnout. Společně se sourozenci nebo dalšími příbuznými, se kterými jste zdědili například chatu, tak musíte rozhodovat o tom:

• jak budete chatu užívat, tedy kdo na ní bude trávit čas o víkendech, dovolených, prázdninách;
• jak budete hradit náklady na provoz, údržbu a případné opravy (tyto náklady mají povinnost hradit všichni spoluvlastníci bez ohledu na to, zda nemovitost užívají);
• jak se budete podílet na platbě daně z nemovitosti.

Dobrou zprávou pro všechny dědice je, že se již nemusí platit dědická daň z nemovitosti. Stát tuto povinnost zrušil v roce 2014 a dědictví převedl do bezúplatných příjmů, které jsou od daně osvobozené.

Lze se dohodnout?

Dohoda mezi spoluvlastníky nemovitosti nemusí mít písemnou podobu, stačí se mezi sebou domluvit ústně. To však v praxi může být těžší, než se zdá. Především, když mají spoluvlastníci odlišnou představu, jak s dědictvím naložit. Tak například, vy byste rádi zmiňovanou chatu zrekonstruovali, protože má pouze suchou toaletu, a jezdili na ni o víkendech s dětmi. Váš bratr ale chatu rekonstruovat nechce, nemá zájem na ni jezdit, a raději by ji pronajímal.

Možná, že nějaký únosný kompromis naleznete, ale co když je spoluvlastníků třeba pět a každý má svou představu, jak s chatou naložit? V takové situaci je nejvhodnějším řešením prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Druhou, méně příjemnou možností, je soud.
 

Když dohoda není možná, prodejte svůj podíl

Pro zachování vlastního psychického zdraví a dobrých rodinných vztahů je někdy nejlepší se užívaní nemovitosti vzdát a svůj podíl prodat. Na to má právo každý ze spoluvlastníků, bez ohledu na jejich počet či velikost daného podílu.

Pokud od vašeho zapsání do katastru nemovitostí jako spoluvlastníka neuběhlo ještě šest měsíců, musíte při prodeji svého podílu dodržet takzvané předkupní právo. To znamená, že nejprve nabídnete možnost odkoupit si váš podíl ostatním spoluvlastníkům nemovitosti.

V případě, že již uplynula půlroční doba od zápisu do katastru nemovitostí, můžete svůj podíl prodat komukoliv

Svěřte prodej obchodníkům

Na výkup nemovitostí rozdělených na spoluvlastnické podíly se zaměřují specializované firmy. Ušetří vám čas i nervy, protože se postarají o veškerou administrativu i jednání s ostatními spoluvlastníky. Obvykle na webových stránkách zadáte údaje o nemovitosti a na jejich základě dostanete konkrétní nabídku. Pokud s ní budete souhlasit, může být výkup vašeho podílu na nemovitosti hotový už za 24 hodin

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: