0 k porovnání

Je možné vytyčit rodinný dům svépomocí?

 

Po koupi pozemku, schválení projektu a úspěšném stavebním řízení přichází radostná část budování nového domova – vlastní stavba domu. Prvním krokem k jeho realizaci je vytyčení stavby, které určí budoucí obrysy domu. Vytyčovat dům bude geodet, ale následné související práce, především zhotovení stavebních laviček, lze provést i svépomocí.

Zaměření a vytyčení stavby musí provádět geodet na základě projektové dokumentace. Když vytyčí tzv. lomové body stavby, je třeba je přenést na stavební lavičky. Ty může zhotovit opět geodet, nebo sám stavebník, za účasti stavebního dozoru.

Co jsou stavební lavičky a k čemu slouží
Stavební lavičky jsou pomocné prvky, které vystaví kolem rohů domu a přenese na ně umístění základů a obvodových stěn domu. Slouží tedy k fixaci vytyčených směrů a výšek v prvních fázích stavby. Jednoduché to je při stavbě čtvercového nebo obdélníkového domu, který má pouze čtyři rohy – na každý roh jsou potřeba dvě běžné lavičky nebo jedna do tvaru L. U složitějších tvarů domů bude laviček potřeba více.

Rozměry a umístění stavebních laviček
Umísťují se v určité vzdálenosti od budovaného domu, aby nemohly být poškozeny stavební činností, například bagrováním základů, vjezdem zásobovacích vozů a podobně. Zůstávají zde totiž až do zhotovení hrubé stavby (resp. betonáž základů a vyzdění stěn). Teprve poté se mohou odstranit. Přitom je nelze jen tak, například kvůli dopravě či jiným pracím, o kousek přesunout. Muselo by totiž dojít k opětovnému vyměření stavby.

Vzdálenost laviček od hrany výkopů má být 1,5 až 2 m a musí být umístěny kolmo k vytyčovacímu směru. Délka laviček se volí obvykle od 1 do 2 m. Všechny lavičky by měly být ve stejné výškové úrovni, a to 1 m nad budoucí čistou podlahou domu. Výchozím bodem pro stavbu laviček je přitom nejvyšší roh domu.

Jak zhotovit stavební lavičku
Výroba stavební lavičky není složitá. V příslušné vzdálenosti od hrany výkopu se do země zatlučou dva dřevěné hranoly 8 x 8 cm (resp. 10 x 10 cm) a na ty se z boku natluče dřevěná deska tl. 24 mm. Deska by měla být přibita k hranolům vodorovně a zároveň by měla být umístěna rovnoběžně s hranou základu, tj. s hranou budoucí obvodové zdi domu.

Stavební lavičky se zhotovují vždy dvě naproti sobě, aby bylo možné mezi nimi napnout šňůru rovnoběžně s hranou budoucího základu. Pozice vytyčených lomových bodů se na stavební lavičky přenáší pomocí teodolitu. Na horní hraně prkna se pak buď zatluče hřebík či udělá zářez do desky. Díky těmto značkám lze zpětně dohledat lomové body hranice stavby.

V případě, že si stavebník umisťuje stavební lavičky sám, může použít pro správné umístění natažený drát nebo provaz a olovnici.

Umístění provázků by si měl následně přenést na lavičky, aby dokázal rozeznat, zda se jedná o umístění bednění, obvodových stěn nebo zateplení. Bude tak moci během stavby provázky sundávat a opětovně natahovat. Podél provázků pak může označit obvod základových pásů například značkovacím sprejem a práce mohou začít.

Pokud stavebník provádí umístění stavebních laviček svépomocí, může dojít k drobným nepřesnostem. Proto se doporučuje po jejich umístění a vyznačení potřebných bodů provést důkladnou kontrolu.

Vytyčením stavby a umístěním stavebních laviček vlastně začíná reálná výstavba domu. Je třeba této činnosti věnovat patřičnou pozornost, protože případné nepřesnosti ve vytyčení mohou stavebníkovi značně zkomplikovat, a tím pádem také prodražit, celý proces výstavby.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: fullname: fname: