0 k porovnání

Jaké dotace můžete čerpat na stavbu či rekonstrukci rodinného domu

 

Stavíte nebo rekonstruujete? Čtěte, na jaké dotace můžete dosáhnout, co k jejich získání potřebujete a na co stavebníci často zapomínají.

Zatímco dříve byly některé dotace na stavbu či rekonstrukci domů vypisovány samostatně, dnes jsou všechny zastřešeny programem Nová zelená úsporám (dále NZÚ), který je spravován Ministerstvem životního prostředí. Podporuje udržitelnost a obnovitelné zdroje.

Dotace v rámci NZÚ můžete čerpat na stavbu, nákup i rekonstrukci rodinných domů. Novostavby se posuzují jako celek podle energetické náročnosti, u rekonstrukcí můžete žádat o dotace na jednotlivá opatření zvlášť.

Opatření pro novostavby i stávající rodinné domy jsou:
• zelená střecha,
• dešťovka,
• ekomobilita
• a využití tepla z odpadní vody.

Ostatní opatření můžete aplikovat jen na stávající rodinné domy, konkrétně:
• solární a fotovoltaické systémy,
• venkovní stínicí technika,
• rekuperace (systém řízeného větrání),
• výměna kotle, kamen
• a pořízení tepelného čerpadla.

Většina dotací je omezena lhůtou na dokončení projektu – obvykle jeden rok od podání žádosti, u novostaveb dva roky, nejpozději však do konce dotačního programu, tedy 30. června 2025. Po dokončení k vám může zavítat namátková kontrola, která zjišťuje, zda systémy využíváte správně a zda instalace sedí s dodanou dokumentací. V dané lhůtě musíte všechny dokumenty archivovat.

DOTACE NA NOVOSTAVBU RODINNÉHO DOMU: NEJVĚTŠÍ PŘÍSPĚVEK ZÍSKÁ PASIVNÍ DŮM

Za novostavbu se považuje dům do dvou let od dokončení stavby. Abyste mohli o dotaci žádat, musíte být prvním majitelem nebo doložit, že jste dům od prvního vlastníka či stavebníka koupili. Žádat můžete ve fázi projektu, v průběhu stavby i po dokončení. Doporučujeme si to rozmyslet včas, protože v průběhu stavby nebo po dokončení spoustu lidí zjistí, že se jen tak tak nevejdou do potřebných hodnot a na dotaci nedosáhnou.

Jednorázové příspěvky na novostavby:
• 200 tisíc korun pro domy s nízkou energetickou náročností (základ),
• 350 tisíc korun pro pasivní domy (vyžadují rekuperaci)
• a 500 tisíc korun pro pasivní domy s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

Spolu s žádostí musíte dodat průkaz energetické náročnosti, schematické nákresy budovy a protokoly výpočtů prostupnosti tepla (podrobně v tabulce níže).

Požadované parametry
Parametry pro dotaci na novostavbu rodinného domu. Zdroj: NZÚ, závazné pokyny pro žadatele 

Všechny sledované parametry z tabulky je potřeba přeměřit a doložit. Pokud ale máte na domě na všech světových stranách (vyjma severní) venkovní stínění, nemusíte vůbec měřit teplotu vzduchu v místnostech v letním období. Stínění je totiž zárukou, že se dům nebude přehřívat.

Spoustu lidí si myslí, že dotaci na venkovní stínění dostanou jen na rolety. Příspěvek se ale vztahuje i na venkovní hliníkové žaluzie nebo moderní screenové rolety vyrobené z pevné látky, která také velmi spolehlivě stíní.

PŘI REKONSTRUKCÍCH ZÍSKÁTE BONUS ZA KOMBINACI OPATŘENÍ

Dotace se vyplácí zpětně a obecně nepřesáhnou 50 % investice. Jednotlivá opatření mají ještě určenou horní hranici. Pokud jste z Moravskoslezského, Ústeckého nebo Karlovarského kraje, máte navíc nárok na 10% bonus. Na další bonusy můžete dosáhnout při kombinování více opatření, a to až 90 000 Kč. Například za kombinaci zateplení, fotovoltaiky a dešťovky získáte bonus 20 000 Kč.

K vyřízení jednotlivých dotací nejdříve potřebujete odborný posudek zahrnující projektovou dokumentaci. I na ten můžete čerpat dotaci:
• pro zateplení 25 000 Kč,
• pro novostavby 35 000 Kč,
• pro zdroje energie 5 000 Kč,
• pro dešťovku 5 000 Kč.

DĚŠŤOVKA PRO ZÁLIVKU I SPLACHOVÁNÍ

Dotaci můžete získat na pořízení systémů, které zachycují dešťovou nebo odpadní vodu a na systémy jejich dalšího využití. Vodu můžete zachycovat do nových podzemních nádrží, ale i vyčištěných jímek nebo upravených studní.

Získaná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže: 
• pro využití dešťovky pro splachování i zálivku můžete získat až 65 000 Kč,
• pro využívání odpadní vody pro splachování i zálivku získáte maximálně 60 000 Kč
• a při kombinaci obou druhů vod až 105 000 Kč.

Dotaci lze čerpat také jen na zálivku – tam je fixní částka 20 000 Kč a 3 500 Kč dostanete za každý m3 nádrže, maximálně však pokryje 50 % nákladů.

PŘÍSPĚVKY NA KOTLE, KAMNA A TEPELNÁ ČERPADLA

Dotace v první řadě podporuje ekologickou likvidaci starých kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy. Vyměnit můžete i elektrické vytápění za tepelné čerpadlo nebo pořídit kotel na biomasu. Vůbec nejvýhodnější je tepelné čerpadlo propojit s přípravou teplé vody napojenou na fotovoltaiku – v takovém případě může dotace dosáhnout až na 140 000 Kč.

K žádosti o dotaci na výměnu neekologického kotle musíte dodat doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle a fotodokumentaci. U výměny kotlů se nehodnotí celková energetická náročnost domu.

Program Nová zelená úsporám se nevztahuje na domácnosti s nižšími příjmy (s ročním čistým příjmem do 170 900 Kč na osobu za rok 2020). Ty mohou s výměnou kotle žádat o dotaci v programu Kotlíkové dotace SFŽP, který proplácí až 95 % investice.

FOTOVOLTAIKA A SOLÁRNÍ OHŘEV VODY

Pro získání dotace na fotovoltaickou elektrárnu ji musíte propojit s vnitřními rozvody elektřiny i distribuční sítí.

Minimální výkon elektrárny je 2 kWp, v kombinaci se standardním měničem dostanete podporu ve výši 40 000 Kč. Výše dále stoupá podle výkonu i systému měniče, případně využití tepelného čerpadla. Maximální výkon je 10 kWp a dotace na fotovoltaiku nepřesáhne 200 000 Kč.

Pokud se rozhodnete energii ze slunce využít k ohřevu vody, budete mít nárok na dalších 45–60 000 Kč.

DOTACE NA ZATEPLENÍ STŘECHY, FASÁDY I PODLAH VČETNĚ VENKOVNÍHO STÍNĚNÍ

Pokud se chystáte zateplovat dům a měnit okna, dotace určitě využijte. Maximální výše pro tuto oblast je 650 000 Kč – čím kvalitnější zateplení, tím vyšší částka. Můžete zateplit 
• vnější stěny, 
• střechu, 
• podlahu, 
• obvodové pláště, 
• konstrukce k nevytápěným prostorům nebo k sousední budově.

Na dotaci na zateplení je přímo vázána dotace na venkovní stínicí techniku. Ta musí obsahovat prvky pro nastavení úrovně zastínění. Právě při výměně oken a zateplení fasády je ideální příležitost pro montáž podomítkových schránek na venkovní žaluzie, které vám nenaruší vzhled domu.

DALŠÍ DOTACE

Využití tepla z odpadní vody – jestliže zabudujete centrální systém pro čerpání tepla z odpadní vody, máte nárok na dotaci až 50 000 Kč. U decentrálního systému můžete získat maximálně 15 000 Kč, musíte ho však kombinovat ještě s jiným opatřením (např. s fotovoltaikou).
Řízené větrání s rekuperací – pro centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla je výše podpory až 100 000 Kč. U decentrálních systémů se dostanete na maximální částku 75 000 Kč.
Zelená střecha – podle typu střechy i porostu máte nárok na 700–1000 Kč/m2, maximálně však 100 000 Kč na jednu stavbu.
Ekomobilita – na jednu zásuvku dostanete jednorázový příspěvek 30 000 Kč. V jednom domě můžete mít dvě.

Sběr žádostí není limitován žádným termínem. Žádosti se budou přijímat, dokud nedojde k vyčerpání rozpočtu. Takže s podáním nečekejte, ať na vás peníze zbydou.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: lname: fname: phone: fullname: