0 k porovnání

Jak postupovat, když není na nájem

7.4.2020 - Může se stát, že se člověk ocitne ve finanční tísni. Stačí dlouhodobější nemoc, ztráta zaměstnání, mateřská dovolená. A výdaje jsou větší, než příjmy. Přitom nejvýraznějšími jsou většinou výdaje za bydlení. A když nezaplatíte včas nájem, můžete přijít o byt?

Pokud někdo pronajímá byt, je pochopitelné, že z něj chce mít příjem. Nákup nemovitostí jako investiční příležitosti je dnes běžným nástrojem finančního a realitního trhu. Pokud nebudeme mluvit o krátkodobých pronájmech turistům, stojí většina majitelů nemovitostí o stálého a solventního nájemce.

Podle občanského zákoníku (§ 2246) si strany ujednají nájemné pevnou částkou. Většinou je sjednáváno jako měsíční platba. Ovšem smluvně si můžete ujednat i jiný interval úhrad (například čtvrtletní, nebo roční). Nájemné se však podle zákona vždy platí předem, a to nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Současně s nájmem se hradí zároveň zálohy na služby (úklid a elektřina společných prostor, odvoz odpadků apod.).

Nemáte na včasnou úhradu? Kontaktujte pronajímatele.
Nelze se spoléhat na to, že stačí, když nájem uhradíte později. Pronajímatel má za tu dobu již nárok na úrok z prodlení. A pokud se budou vaše platby zpožďovat častěji, může se stát, že vám v případě smlouvy na dobu určitou odmítne smlouvu prodloužit na další období.

V rámci hospodaření domácnosti je ideální připravit se na nečekané situace
Finanční poradci doporučují měsíčně si tvořit rezervu ve výši alespoň 10, nejlépe 20 % z vaší mzdy. Někdy však v životě nastane období, kdy není z čeho brát na běžné potřeby, natož tvořit rezervy. Důležité je nestrkat hlavu do písku. Problém musíte řešit v zárodku. Jakmile pronajímatel zjistí, že nemá peníze na účtu, už je pozdě.

Sjednejte si schůzku s majitelem nebo jeho zástupcem a popište mu svou situaci. Pokud jde o jednorázový výpadek, s velkou pravděpodobností se dohodnete, že platbu uhradíte později. Jestliže však víte, že vaše situace může trvat déle, řešte s ním další možnosti. Například výměnu bytu za menší. Nebo ukončení smlouvy s tím, že neuhrazené nájemné splatíte ve splátkách. Pokud se takto dohodnete, nezapomeňte vše sjednat písemně.

Práva pronajímatele
Nájemce má právo na řádné bydlení, ovšem nesmí své povinnosti porušovat tzv. zvlášť závažným způsobem. Mezi ty patří i neplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců. Jestliže nezaplatíte jeden měsíc, pronajímatel vám zřejmě pošle upomínku.

Jestliže nezaplatíte nájem za dva měsíce, může vám pronajímatel dát výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pak byste s uplynutím posledního dne této výpovědní doby měli odevzdat byt ve stavu, v jakém jste jej přejímali.

V případě nezaplacení nájmu za tři měsíce můžete dostat okamžitou výpověď. V tomto případě není třeba žádná výpovědní lhůta. Stačí, když vás pronajímatel písemně vyzve k doplacení dlužného nájemného. Pokud ve lhůtě, uvedené ve výzvě, nájem neuhradíte, následuje okamžitá výpověď. Nájemní smlouva tak končí dnem doručení výpovědi a pronajímatel bude trvat na co nejrychlejším předání bytu.

Tím nemusí vaše trampoty končit. I když se odstěhujete, budete muset zaplatit nejen dlužné nájemné, ale také úroky z prodlení. Proto je třeba dohodnout se s pronajímatelem na řešení vaší situace v případě finančních těžkostí v co nejkratší době.

V případě dlouhodobě nízkých příjmů lze získat příspěvek na bydlení od státu. Pokud jsou vaše náklady na bydlení vyšší než zhruba třetina čistých příjmů vaší domácnosti, můžete kontaktovat sociální odbor v místě svého bydliště a požádat o pomoc.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
phone: email: fullname: lname: fname: