0 k porovnání

Ideální polovina nemovitosti - radost nebo danajský dar?

29.5.2019 - Vlastnictví ideální poloviny nemovitosti není z hlediska rozhodování o nemovitosti a její údržby jednoduché. Každému patří ze všeho polovina, respektive "všechno patří všem". Důvodů, proč není tato forma spoluvlastnictví nejlepším řešením, je několik.

Spoluvlastnickým podílem nelze zaručit hypotéku
Klient, který přemýšlí o koupi ideální poloviny domu, nemůže řešit její zakoupení hypotékou, pokud nemá ve vlastnictví jinou nemovitost k zástavě.

Neefektivní správa nemovitosti 
Nevýhodou vlastnictví ideální poloviny nemovitosti je, že na všech úpravách a změnách se musí majitelé společně dohodnout. To bývá někdy velmi složité, protože do jednání mohou vstoupit i další rodinní příslušníci.

Příklad
Rodinný dům na venkově zdědily po otcově smrti jeho dvě dcery. Tráví tam se svými rodinami víkendy a dovolené. V současné době je třeba opravit střechu, což je náklad v částce přesahující 100 tisíc Kč. I když se musí na této investici shodnout především sestry, je nutné počítat s tím, že do rozhodování vstoupí manželé. Pokud žijí sestry v manželství se společným jměním manželům, zřejmě totiž půjde o finanční prostředky obou manželů. Pak je pochopitelné, že i manžel, který sice není vlastník, se bude vyjadřovat k tomu, že do nemovitosti se mají investovat i jeho úspory.

Omezené dispoziční právo ke své ideální polovině
Ideální polovinu lze na další osobu převést, resp. darovat ji nebo prodat, pouze se souhlasem druhého spoluvlastníka. Ten má zároveň předkupní právo.

Exekuce
Nevýhoda se projeví v případě, že na jednoho ze spoluvlastníků byla uvalena exekuce. Exekuční rozhodnutí se totiž netýká pouze konkrétního podílu jednoho ze spoluvlastníků, ale je uvaleno na celou nemovitost.

Jak nevýhody eliminovat?
Řešením je zrušení spoluvlastnictví. Pokud to charakter nemovitosti dovoluje, lze ji rozdělit na dvě bytové jednotky a užívání společných prostor ošetřit sjednáním věcného břemene. V krajním případě se mohou spoluvlastníci obrátit na soud s žádostí o zrušení podílového spoluvlastnictví.

Soudní cesta ke zrušení vlastnictví ideální poloviny nemovitosti je však vždy výrazně finančně a psychicky náročnější. Proto by se vlastníci ideálních polovin měli raději vždy dohodnout mimosoudní cestou, buď rozdělením nemovitosti, anebo realizovat prodej domu jako celku.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: fullname: fname: