0 k porovnání

Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo Prahu prodlouženy

26.2.2020 - Na začátku února 2018 byla vyhlášena nová výzva v rámci programu IROP na podávání žádostí o dotace na zateplování, výměnu neekologických zdrojů tepla a pořízení nových zdrojů energie pro bytové domy mimo území hlavního města Prahy. Podání žádostí bylo v roce 2019 o rok prodlouženo, a tak neskončily v listopadu 2019, ale skončí až 29. 11. 2020.

Ještě necelý rok je možnost získat dotaci na zlepšení energetické náročnosti domu.  78. výzva IROP (Integrovaného regionální operačního programu) Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.

Možnost získání dotace se týká domů s minimálně čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami. Dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Žádosti mohou podávat vlastníci domů, včetně SVJ, i bytová družstva jako správci bytových domů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč, maximální výše 90 000 000 Kč.

Co se podporuje
Podporovány jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů. Mezi ně patří zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí. To je především zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy či vnitřních konstrukcí a výměna oken a dveří. Dále to je instalace exteriérových prvků stínění, instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Žádat je možné také prostředky na výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn. Uplatnění najdou také vlastníci domů, kteří dosud vytápěli jednotlivé byty individuálními zdroji tepla. Pokud se rozhodnou pro vybudování centrálního vytápění, mohou získat dotaci jak na nový kotel, tak na instalaci celé vytápěcí soustavy. Z dotací lze financovat také instalaci solárních termických kolektorů a fotovoltaických soustav a některé další související práce.

Kde a jak žádat
Žádat o dotace je možné na projekty zahájené ne dříve než 1. ledna 2014. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2021. Žádosti se podávají výhradně elektronicky na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (mseu.mssf.cz). K podání žádosti je třeba mít zřízený elektronický podpis.

Podrobné informace mohou zájemci získat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: