0 k porovnání

Digitalizace katastrálních map pokračuje novým mapováním. Co to pro vás znamená?

30.6.2021 - K digitalizaci katastrálních map došlo v letech 2008 až 2017. Mapové digitalizaci předcházela digitalizace listů vlastnictví (1994–1998), které byly do té doby vedeny pouze v listinné podobě. Dnes už je digitalizace prakticky dokončená, avšak úřady se zabývají dalším zpřesňováním údajů, což znamená především revizi katastru a nové katastrální mapování.

Digitalizace katastrálních map doplnila katastr o miliony parcel
Při digitalizaci katastrálních map nešlo pouze o převedení katastrálních map do digitální podoby. Do katastru bylo z historických map doplněno přibližně 10 mil. parcel, převážně zemědělských a lesních pozemků. Důvodem bylo scelení pozemků za socialismu, které nebyly v katastrálních mapách evidovány. Nyní jsou teprve zaevidovány na skutečné vlastníky. Dalším krokem je revize katastru a nové katastrální mapování.

V čem revize katastru spočívá?
Skutečný stav každé nemovitosti je třeba porovnat se stavem evidovaným. Porovnávají se katastrální mapy s geometricky upravenými leteckými snímky (ortofoto mapy). Tak se zjistí rozdíly v druzích pozemků i v obvodech staveb. Přistavěli jste si kůlnu? Váš plot nevede po hranicích pozemku, ale půl metru na pozemku souseda nebo obce? To vše se díky tomuto porovnání zjistí.

Koho se týká nové mapování?
K novému mapování se přistupuje jen v případech, kdy je stávající katastrální mapa poškozená nebo velmi nepřesná. Není divu, mnoho katastrálních map vznikalo již v 19. století, kdy mohlo dojít velmi jednoduše vzhledem k tehdejší praxi k nepřesnému zaměření. A od té doby se žádné další přeměřování nekonalo, mapy byly pouze překreslovány a doplňovány o změny. A tak i když jsou hranice pozemků leckde nepřesné jen o několik metrů, je třeba mapu nahradit platnou tak, aby každý vlastník měl pozemek zaměřený správně.

Zatímco při revizi katastru se nová mapa nevytváří, při novém mapování se vyšetří v terénu hranice pozemků a ty se potom zaměří. Mapování je časově náročnou záležitostí, a tak se ročně zmapuje jen několik desítek katastrálních území, kde není možné mapu digitalizovat jiným způsobem. Týká se to také zastavěných území obcí, kde došlo k pozemkovým úpravám. Ve větších městech již většinou mapování proběhlo, a tak nové mapování probíhá spíše ve venkovských oblastech.

Povinnosti vlastníka při změně výměry pozemku
Při změně výměry pozemku musí vlastník podat nové přiznání k dani z nemovitých věcí, protože výměra souvisí s výpočtem daně. Pokud je na pozemku zástavní právo, například kvůli hypotečnímu úvěru, je třeba o změně výměry informovat také hypoteční banku. Jestliže jde o několik metrů, nemusí to mít vliv na stávající hypoteční smlouvu. Někdy však může jít o nezanedbatelnou změnu, která může zvýšit – nebo naopak snížit – cenu nemovitosti, což ve výsledku může znamenat i změnu hypoteční smlouvy.

Pokud je pozemek vlastníka historicky špatně vyměřen, bude buď po revizi nebo po novém zmapování vyzván katastrálním úřadem, aby byl skutečný stav uveden do souladu se stavem vyznačeným v katastru. To znamená zajistit si nové vyměření pozemku a zpracování nového geometrického plánu, který se následně zapíše do katastru nemovitostí.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: