0 k porovnání

Daň z nemovitých věcí

V roce 2018 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. lednu 2018. Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Přiznání k dani z nemovitých věcí podáváte pouze jednou. Poté vám už příslušný Finanční úřad pošle poštovní poukázku pro úhradu daně z nemovitých věcí.

Nové přiznání k dani z nemovitých věcí podáváte i v případě změny, která má na platbu daně vliv (např. koupě nemovité věci, prodej nemovité věci, výrazná úprava nemovité věci – stavba, přístavba, darování nemovité věci apod.). Daňové přiznání se odevzdává místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období - finanční úřad vám v předstihu zašle složenku s výší daně. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce. 

Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
phone: fullname: fname: