0 k porovnání

Chcete zbourat starý dům? Kdy není potřeba povolení úřadů

2.7.2019 - Koupili jste pozemek, na němž stojí stavba, o kterou již nemáte zájem? Demolice domu, stodoly či jiného objektu je poměrně výrazným zákrokem, ke kterému budete většinou potřebovat ohlášení, často však i povolení úřadů.

Co lze zbourat bez povolení
Existují objekty, které může majitel zbourat bez povolení. Malá bouda na nářadí, nevelký skleník, kurník či nízký plot můžete zrušit bez jakéhokoli jednání s úřady. Patří sem především objekty, jejichž stavbu jste nehlásili, nebo stojí na pozemku již celou věčnost a nejsou zaznamenány jako stavba v katastru nemovitostí.

Rozdíl mezi ohlášením a povolením
Pokud se rozhodnete k demolici většího objektu, návštěva stavebního úřadu vás nemine. Jestliže bude třeba pouze ohlášení demolice nebo stavební povolení, bude záležet na tom, jak byl konkrétní objekt postaven. Pokud na ohlášení, k samotné demolici stačí zpravidla opět jen ohlášení. Po předání stavebnímu úřadu získáte vyrozumění a objekt můžete zlikvidovat. A to i svépomocí, stačí mít odborný dozor.

Pokud bylo na objekt při stavbě vydáno stavební povolení, bude jej třeba mít i na jeho demolici. Po doložení příslušné dokumentace, do níž může patřit i projekt, stavební úřad v případě „běžné“ stavby demolici povolí. Tu musí provést specializovaná firma.

Azbest je výjimkou z pravidla
Chcete-li zbourat stavbu, ve které se nacházejí stavební prvky z azbestu, potřebujete povolení i na zbourání malé kůlny. Stačí, když je střecha kůlny z vlnitého eternitu, který se vyráběl z azbestu.

Stavbu s prvky azbestu nemůžete zbořit sami, musí tak učinit specializovaná firma nebo vy pod odborným dozorem. Demolice pak vyžaduje doložení dokumentace bouracích prací a vyjádření hygienika. Po demolici je třeba doložit, že byl odpad zpracován správným způsobem.

Kulturní památka a její demolice
Jestliže vlastníte starobylý dům, který se stal kulturní památkou, bude jednání se stavebním úřadem složitější a bude třeba doložit více dokumentů. Nejprve je třeba požádat ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany z domu. Bourat památku je však možné jen ve velmi závažných případech, kdy ji již opravdu nelze zachránit. Stavební úřad chce často také vědět, co ji nahradí.

Náročnější proces povolení demolice čeká vlastníka také v případě, nachází-li se budova v památkové zóně, i když sama o sobě chráněnou památkou není. Problém nastává rovněž v případě, je-li dům součástí zástavby a je spojen s okolními domy. Musí se řešit statika okolních domů a další vlivy demolice.

Demolice objektu má svůj postup
Ohlášením demolice a zbouráním objektu povinnosti vlastníka nekončí. Po provedení prací je třeba nahlásit stavebnímu úřadu úspěšně provedenou demolici. Stavební úřad předá vlastníkovi potvrzení o odstranění stavby a ten požádá příslušný katastrální úřad o odstranění objektu z katastru nemovitostí.

Likvidace objektů není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejlepším řešením je před demolicí navštívit stavební úřad a zeptat se, co vše je v daném případě potřebné.  Veškeré náležitosti a povinnosti vztahující se k povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení upravuje § 128 stavebního zákona.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: fname: lname: email: