0 k porovnání

Bydlíte u vody? Možná máte šanci vyrobit si ekologickou energii

14.1.2020 - Vodní elektrárny patří k ekologicky nejšetrnějším způsobům získávání elektřiny, zejména díky nízké produkci emisí. Počet malých vodních elektráren pomalu, ale přece jen roste. A to i přesto, že přírodní podmínky v České republice umožňují využít sílu vody jen v omezené míře.

Letos je dobrý rok pro vodní elektrárny
Zatímco před druhou světovou válkou u nás fungovalo 15 tisíc malých vodních děl, dnes jich je tisíc pět set. Tedy desetkrát méně. Přitom podle nejnovějších zpráv Energetického regulačního úřadu se vodním elektrárnám v Česku letos daří mimořádně dobře. Velké vodní elektrárny v prvním čtvrtletí navýšily oproti loňsku výrobu o 50,7 %, malé dosáhly meziročního přírůstku 2,8 %.

Za malé vodní elektrárny se označují systémy s instalovaným výkonem maximálně 10 MW, což teoreticky stačí až stovce běžných tuzemských domácností. Přitom mnoho potoků a říček může sloužit k výrobě ekologické energie. Výhodou je snížení účtů za elektrickou energii, a navíc časem mohou přijít i zisky, protože elektřinu, kterou vyrobíte navíc, je možné prodávat. I když návratnost malé vodní elektrárny je velmi individuální, odborníci ji odhadují na cca 15 let. Přitom však využíváte obnovitelný zdroj energie, nevytváříte odpad a šetříte životní prostředí.

Jak na realizaci
Princip jakékoli vodní elektrárny je stejný. Energie proudícího toku se přeměňuje na elektřinu prostřednictvím turbíny, která pohání generátor. Množství vyrobené energie závisí na spádu a průtoku vody. To je třeba, aby prověřili odborníci a stanovili, zda se vyplatí na příslušném toku vodní elektrárnu zřídit, a jaké množství elektřiny bude schopna vyrábět.

Důležitá je dopravní dostupnost a možnost odvedení elektrické energie do sítě. Návrh stavebního a technického řešení se vyplatí zadat některé ze specializovaných firem. A pak následuje série povolení.

Prvním, které je třeba získat, je povolení k nakládání s vodami, které vydá vodoprávní úřad. Dále je to územní rozhodnutí a stavební povolení. Vodu z potoka nebo řeky si nemůžete brát bez dohody. Musíte se tedy dohodnout s vlastníky koryt vodních toků, jimiž jsou jednotlivá povodí.

Jestliže hodláte dodávat přebytečnou elektřinu do sítě, dalším krokem bude vyřízení licence k podnikání v energetice na Energetickém regulačním úřadu a získání souhlasu energetické distribuční společnosti s připojením zdroje do rozvodné sítě. Žádost o připojení společnost nemůže zamítnout, může ale stanovit podmínky, za kterých zdroj na náklady žadatele připojí.

Dotace pro obnovitelné zdroje energie
Jestliže neplánujete dodávat energii do sítě, nechcete čerpat žádné dotace a v daném odběrném místě není jiný zdroj držitele licence, licenci ERÚ od loňského roku nepotřebujete. Dotace se ovšem zatím dají na tento typ stavby získat. Až do března roku 2020 lze na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci malé vodní elektrárny získat dotaci v rámci programu Obnovitelné zdroje energie. Výše dotace může činit od 0,5 do 400 mil. Kč, v procentech 40 – 80 % nákladů.

Jestliže se rozhodujete pro výstavbu či koupi malé vodní elektrárny, můžete se obrátit na Cech provozovatelů malých vodních elektráren, který poskytne odbornou a metodickou podporu. 
 

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: fullname: fname: