0 k porovnání

16.12.2019 - Podle výkladového slovníku je brownfield (česky hnědé pole) nevyužívaná nemovitost, pozemek, objekt či areál. Může to být například opuštěná továrna, zchátralý skladový objekt, vojenská či zemědělská lokalita, která nemá v současné době smysluplné využití. V Česku je již několik let databáze brownfieldů a jejich revitalizace je dotována programy na různých úrovních.

Proč právě brownfieldy
Hlavním důvodem pro revitalizaci těchto areálů bývá často jedinečná poloha v již fungujících městských strukturách. Tedy v místech, kde již nemusí být – a pravděpodobně ani v budoucnu nebude – žádná volná plocha k využití. Město tak dostává novou tvář a strukturu, při níž se upadajícím, chátrajícím a nevyužívaným lokalitám vdechuje nový život.

Noví vlastníci bronwfieldů však musí při cestě k realizaci svého projektu překonat mnohem větší překážky, než při stavbě na "zelené louce" (angl. greenfield). Je to zejména velmi zanedbaný stav objektu, roztříštěné vlastnictví, a nejednou také ekologická zátěž, kterou je nutno odstranit. Proto je investice do revitalizace zpravidla mnohem nákladnější.

Avšak je třeba si uvědomit, že nezastavěná půda, včetně kvalitní zemědělské půdy, nepatří mezi obnovitelné zdroje. Její množství je omezené, a tedy vzácné. Proto je správná snaha soustředit se při realizaci nových projektů na využití brownfieldových ploch a areálů.

Kde je najít
Brownfieldové lokality po celé České republice mapuje Národní databáze brownfieldů agentury CzechInvest. Cílem Národní strategie regenerace brownfieldů, která byla aktualizována pro roky 2019–2024, je vytvořit koordinovaný přístup pro jejich regeneraci prostřednictvím státních politik, finančních programů a podmínek, které umožní najít nové ekonomické nebo veřejně-prospěšné využití.

Na revitalizaci dnes přitom čeká v Česku téměř tři tisíce brownfieldů, kde by mohly vzniknout byty, nebo kulturní či sportovní objekty.

Brownfieldy v Brně
Také Brno má zpracovanou přehlednou databázi brownfieldů , která potenciálním investorům usnadní orientaci při hledání vhodného prostoru. Mapová aplikace, dostupná na webových stránkách města, znázorňuje aktuální stav lokalit brownfieldů na území Brna. Obsahuje lokality s rozlohou nad 0,5 ha a s plošným využitím lokality do 30 %. Do evidence jsou zařazeny také lokality, jejichž využití přesahuje 30 % z celkové plošné rozlohy. Jedná se však o lokality zdevastované, nedostatečně a nevhodně využívané a takové, u nichž je další rozvoj nejistý.

Již v uplynulých pěti letech byly v rámci této strategie realizovány zajímavé projekty v brownfieldových lokalitách. Byl to například polyfunkční dům Atrium Nový Lískovec – bývalý OD Albert (2016), polyfunkční dům Rezidence Lužánky – bývalá Snaha Brno (2015), nebo nové provozy studia České televize v areálu firmy ZETOR Brno, kde po restrukturalizaci a útlumu výroby zůstaly volné plochy a objekty.

V některých areálech brownfieldového typu však není z různých důvodů možné dosáhnout v brzké době definitivní revitalizace. Aby se alespoň zpomalilo chátrání budov, je možným řešením dočasné využívání objektů na základě pronájmu. Provozovatelé se snaží v rámci svých aktivit reality udržovat, a předcházet dalšímu chátrání.  Toto řešení přináší do opuštěných areálů, hal, skladů a dalších typů objektů, nový život.

Ideálními provozovateli pro tyto typy brownfieldů jsou například neziskové organizace. Jedním z úspěšných projektů je pronájem haly bývalých mrazíren při ul. Masná, kde našlo své útočiště mezinárodní centrum kultury a vzdělání Industra.

Jindra Svtáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: email: