0 k porovnání

Bobtnající ceny elektřiny a plynu způsobily v Česku raketový nárůst zájmu o vytápění dřevem

Obor vytápění prochází velkými změnami. Drahé energie tlačí Čechy k hledání možností vytápění, které jsou levné, jednoduché a dostupné. Lidé se obracejí k obnovitelné biomase, především ke kusovému dřevu a ostatním tuhým palivům, včetně hnědého uhlí, kde moderní tepelné zdroje umí tato tuhá paliva spalovat dle nejpřísnějších evropských ekologických norem.

"Přichází řada nových zákazníků, kteří neřeší výměnu starého nevyhovujícího kotle za nový ekologický. Tito noví zákazníci hledají záložní nezávislý zdroj levného dostupného vytápění. Každý, kdo má komín, tak hledá k jinému, doposud hlavnímu zdroji vytápění, rezervní alternativní zdroj," vysvětluje Evžen Rojek, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti ROJEK a.s., s jejímiž odborníky se budou moci poradit návštěvníci na letošním veletrhu FOR ARCH.

Roste zájem zejména o akumulační krbové systémy. Oproti stejnému období před dvěma lety se přitom jedná o výraznou změnu. Začátkem pandemie se obliba vytápění dřevem projevovala zejména na zájmu o designové krbové vložky, nyní se uživatelé více soustředí na účinnost. Podle kamnářů bude tento trend pokračovat i nadále.

Růst cen energií je totiž v posledních měsících tak enormní, že se silně promítá do uživatelských preferencí. Aktuálně tak lidé nejčastěji vyhledávají akumulační systémy, kterými vytopí celý svůj objekt. Značná poptávka je po teplovodních systémech, které umožňují využít krb nejen k lokálnímu vytápění, ale i k ohřevu vody v akumulačních nádobách. Ta následně míří do topného okruhu, tedy například do radiátorů či podlahového vytápění. Případně je možné ji použít i pro běžnou spotřebu.

Zatímco dříve tuto variantu lidé volili zejména pro rekreační objekty, v posledních měsících ji začali poptávat i pro své domácnosti. Například podle jednatele společnosti Hoxter Petra Banasinského, zaznamenali ve firmě oproti loňsku v tomto segmentu stoprocentní nárůst. Akumulační systémy přitom lidé volí i přes jejich vyšší pořizovací cenu, neboť počítají s tím, že se jim investice vzhledem k stoupajícím cenám plynu a elektřiny rychle vrátí. Dřevo totiž zůstává stále velmi dostupným a ekonomicky výhodným palivem.

Podle portálu ekolist.cz je v současnosti vytápění dřevem bezkonkurenčně nejlevnějším způsobem vytápění domácností. U běžného rodinného domu s klasickou otopnou soustavou s radiátory je to v měrných nákladech řádově 200 Kč za gigajoule (GJ) tepla vyrobeného v moderním zplynovacím kotli. To platí v případě, že se jedná o nakoupené štípané dřevo. Může to však být i o polovinu méně, pokud si dřevo sami nasbíráme a upravíme (nařežeme nebo naštípáme).

V měrných nákladech na vytápění následuje automatický kotel na uhlí s přibližně 250 Kč/GJ a tepelné čerpadlo vzduch/voda s 280 Kč/GJ. U tepelného čerpadla se náklady mohou podstatně snížit v případě úpravy otopné soustavy na nízkoteplotní provoz, tedy na podlahové vytápění. Ceny za vytápění dřevem tím ale stejně nelze dosáhnout. Přitom moderní zplynovací kotel na dřevo je schopen v kombinaci s moderní otopnou soustavou zajistit celodenní tepelnou pohodu v rodinném domě stejně jako konkurenční zdroje.

Proto zřejmě v posledních měsících stále přibývá domácností, které volí dřevo i jako alternativu k již instalovanému "bezobslužnému" zdroji tepla (např. plyn, tepelné čerpadlo). Majitel domu si tak může zvolit míru nezávislosti i nákladovosti podle momentální ekonomické, mentální, či fyzické situace.

Ročně je u nás spáleno více než 5 milionů kubíků palivového dřeva a využívá jej více než milion českých domácností. Má totiž jednu zásadní výhodu. Jeho dostupnost a cena nejsou příliš závislé na aktuální mezinárodní politické a ekonomické situaci.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: phone: fname: lname: