0 k porovnání

10 faktorů, které mohou výrazně ovlivnit ceny pozemků

10.2.2020 - Cenu pozemku ovlivňuje několik kritérií. Mezi nejdůležitější patří lokalita, kvalita a rozsah zasíťování. Pokud chcete zjistit, zda pozemek při koupi nepřeplatíte, nebo naopak při prodeji dostanete odpovídající cenu, řiďte se pravidlem realitních makléřů 20/80. To znamená, že 20 % faktorů ovlivňuje 80 % ceny.

Faktory ovlivňující cenu pozemku
Jestliže plánujete zakoupit pozemek pro stavbu nemovitosti, jeho cenu zásadně ovlivní zasíťování. Pozemek, na němž je již elektřina, plyn, vodovod a kanalizace, bude také nejdražší. Zasíťované pozemky tvoří cca 1/3 celkové nabídky a stojí i dvojnásobek pozemku nezasíťovaného. Zhruba čtvrtinu nabídky tvoří částečně zasíťovaný pozemek, který většinou vyjde finančně nejlépe.

Dalšími faktory důležitými pro výši ceny pozemku jsou právní stav pozemku (možná věcná břemena apod.), přístupová cesta, rozměry pozemku, občanská vybavenost v okolí, doprava k pozemku a jeho okolí. Cenu může také navýšit, pokud jde o hojně vyhledávanou lokalitu, orientace pozemku na jih, existence vody na parcele, výhled z pozemku a terén. Pokud je pozemek rovný, cena bývá vyšší.

Naopak, cenově nižší pozemky jsou často orientovány v blízkosti hlavní frekventované silnice, v záplavové oblasti, ve svahovitém terénu, či pokud je pozemek orientován převážně na sever. Cenu zákonitě sníží také ochranná pásma vedoucí přes pozemek či právní vady.

Ocenění zemědělské půdy podle bonity
V poslední době jsou časté nabídky na odkup zemědělské půdy. Jestliže se budete rozhodovat takovou nabídku přijmout, zjistěte si bonitu půdy. Ta je vyjádřena pětimístným kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Určuje kvalitu pozemku na základě klimatických podmínek v dané oblasti, svažitosti pozemku, jeho expozice vzhledem ke světovým stranám, hloubky půdního profilu a skeletovosti (vlastnosti půdy důležité pro zemědělskou výrobu).

Úřední cena půdy se většinou podstatně liší od tržní ceny, kterou ovlivňují vedle bonity další faktory, jako je dostupnost z komunikace, tvar pozemku a další. Na internetu se nabízí kalkulačka bonity půdy, z níž zjistíte orientační cenu podle kódu BPEJ.

Jak určit cenu pozemku?
V prvé řadě existují cenové mapy, a to jak stavebních, tak zemědělských pozemků, které mohou usnadnit orientaci v cenách.

Další možností jsou realitní servery na internetu. Berte však v úvahu, že nabízené ceny na internetu nemusí znamenat konečné prodejní ceny. Ceny v inzerci mohou být v průměru o 15 % vyšší, než jsou ceny realizované.

Třetí možností je oslovení profesionálního realitního makléře, který v dané lokalitě dlouhodobě působí a má s prodejem pozemků zkušenosti. Skutečný odborných má přehled také o územním plánu, který je pro případnou budoucí stavbu velmi důležitý. Často se na něj ovšem zapomíná. 

Skutečnou cenu, za kterou se pozemek prodal, zjistíte na katastru nemovitostí, kde si bezplatně na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz vyhledáte pozemek nebo dům, případně jenom katastrální území, a dáte si zobrazit mapu. Nemovitosti mají v katastru od r. 2014 zapsán cenový údaj, tedy poslední cenu, za kterou nemovitost změnila majitele. Z té pak lze vycházet při koupi pozemku, či stanovit cenu pro jeho prodej. 

Pro výpočet ceny bere v úvahu vždy alespoň tři zdroje, a to realitní servery, katastr nemovitostí a některého z realitních profesionálů. 

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: phone: